Løn

Beregn din løn

Klik her for redskaber til at beregne din løn

Fakta om jordemødres løn 

Læs Fakta om jordemødrenes løn i regionerne

Staten - løn 

Ændret grundbeløbsniveau 
Grundbeløbsniveauet på statens område er ændret pr. 31. marts 2012 og den pr. 1. april 2012 gældende procentregulering m.v. Se nærmere i orientering fra SKAF.

Centralorganisationerne og Personalestyrelsen har sammen udviklet et værktøj til brug for parterne ved lokale lønforhandlinger. Produktet hedder Lønoverblik.

Læs om reguleringsprocenten på statens område

Cheflønsaftale
Læs cirkulære om aftale om chefløn

Privat - løn

Jordemødre arbejder i stigende grad i privat praksis. Hvis du arbejder i lægepraksis følger du samme løntrin og pension som konsultationssygeplejersker.Læs mere om ansættelse i lægepraksis. Du er velkommen til at kontakte Jordemoderforeningen, hvis du har yderligere spørgsmål