TR uddannelsen

TR-uddannelsen består af 4 moduler og en årlig efteruddannelse. Uddannelsen understøtter tillidsrepræsentanterne i deres arbejde, så de kan udgøre jordemoderforeningen lokalt og bidrage til kredsarbejdet.

TR-uddannelsen er for nogle deles særligt udviklet til TR’er i regional ansættelse. Hvis du er TR i staten eller en kommune, så kontakt sekretariatet og få bud på, hvordan vi stykker den bedste uddannelse sammen til dig.

Læs mere om modul 1 her

Læs mere om modul 2 her

Læs mere om modul 3 her

Læs mere om modul 4 her

Efteruddannelse

Ud over de fire grundmoduler holder Jordmoderforeningen årligt en efteruddannelse for alle tillidsrepræsentanter.

Emner og fokusområder varierer fra år til år afhængigt af TR’ernes efterspørgsel og aktuelle emner.

Tidligere års emner har været:

  • Ytringsfrihed
  • Kommende overenskomstforhandlinger
  • Ansættelsesret
  • Barsel