Modul 1 – TR-uddannelse

På uddannelsens første modul får du et overblik over de opgaver og udfordringer, TR-rollen har, samt en introduktion til de redskaber, som hjælper dig i rollen som TR.

I overskrifter er modulets emner:
– Historiske baggrund for TR figuren og baggrunden for TR’s legitimitet
– TR’s rolle, opgaver i hverdagen, rettigheder og vilkår
– TR’s relationer, – herunder ledelsen og MED
– Jordemoderforeningens opbygning
– Løsning af konflikttyperne i det arbejdsretslige system
– TR-arbejdsredskaber
– Introduktion til ansættelsesret, arbejdstidsaftalen og GDPR

Fokus for modulet er at hjælpe nye TR’er godt i gang med de konkrete opgaver.

Redskaber

Pjece – kom godt i gang som TR

TR-mappe – tidsforbrug og registrering af sager

Materialer på uddannelsen – slides

Afskedigelser og bortvisning

Advarsler – film

Ansættelsessamtaler

Arbejdstidsaftalen

Bisidderrollen

Den lokale TR-aftale

GDPR og redskaber

Historisk baggrund for TR og løsning af konflikter

Jordemoderforeningens opbygning – politisk arbejde

Mandat

MED – MEDbestemmelse og MEDindflydelse

Når dine kolleger ikke ser dit værd

Samarbejdet i kredsen

TRs rolle og uddannelse

Relevante links

Arbejdstidsaftalen

MED-håndbogen