Modul 2 – TR-uddannelsen

På uddannelsens andet modul får du indføring i overenskomst og andre aftaler for jordemødres arbejdsvilkår, herunder særlig Arbejdstidsaftalen.

I overskrifter er modulets emner:
– Overenskomst og aftalekompleks
– Arbejdstidsaftalen, – regler og spørgsmål fra hverdagen

Fokus for modulet er at give TR kendskab til overenskomst og aftaler, og i særdeleshed at få arbejdstidsreglerne gjort anvendelige i TRs konkrete hverdag

Redskab

Oplæg til TR – Lidt om Jordemoderforeningen og Tjek af lønseddel

Materialer på uddannelsen – slides

Arbejdstidsaftalen, afspadsering, hviletid og fridøgn

Overenskomstens vigtigste regler

Overenskomstsystemet, fællesskaberne, muligheder og begrænsninger frem mod OK24

Tjek af vagtskema, – og hvad så når der sker ændringer?

Relevante links

Arbejdstidsaftalen

Overenskomsten