Presserum

Jordemoderforeningen er en faglig organisation for de ca. 2.700 jordemødre i Danmark. Foreningen varetager både forhandlingen af jordemødres arbejdsvilkår (herunder løn) og fagets fortsatte udvikling.

Væsentlige dokumenter

Finanslovsmidler 2022 til svangreomsorgen. Jordemoderforeningens kommentar

Øget kompleksitet i opgaven giver mere arbejde på fødegangen

Du kan læse mere om Jordemoderforeningen, medlemmerne og historien her

Du kan læse mere om jordemoderprofessionen, og hvad en jordemoder laver her

Fakta om fødsler og jordemødre

Fødsler

Der var i 2022 58.740 fødsler i Danmark. 99 % af disse foregik på hospitalet, resten i hjemmet. Der er ca. 2.300 jordemødre til at varetage fødslerne.

Medlemstal (februar 2024)
Medlemmer i alt: 3.060
Af disse er 
2.314 aktive
215 passive
531 studerende


Løn og arbejdsforhold

Gennemsnitsløn for jordemødre ansat i basisstilling. Pr. 1. marts 2023. 

Gennemsnitslønnen for en jordemoder i en basisstilling – på baggrund af samtlige regionalt ansatte jordemødres grundlønninger inklusiv faste tillæg (kvalifikations- og funktionstillæg m.v.) og særlig feriegodtgørelse – er 34.566 kr. månedligt

Ulempeydelser 

Hertil kommer udbetalte ulempeydelser, der i gennemsnit ligger på 3.568 kr. om måneden. Genetillæg/ulempeydelser er betaling for, at en stor del af arbejdstiden ligger om aftenen, natten, i weekends og på helligdage. 
Der kan lokalt være indgået aftale om, at ulempetillæg – eller en del af tillæggene – gives som frihed (afspadsering) i stedet for som løn. På denne måde betaler jordemoderen selv for tidsmæssig kompensation og restitution. 

Pension 

Hertil kommer pension på henholdsvis 14,42 % af faste løndele og 3,75 % af ulempetillæg, i gennemsnit 5.124 kr. 

Samlet gennemsnitsløn 

Gennemsnitslønnen inkl. pension og ulempetillæg er på 43.258 kr. om måneden.  

Gennemsnitsløn for en nyuddannet jordemoder i en basisstilling med under et års anciennitet. Pr 1. marts 2023. 

Gennemsnitslønnen for en nyuddannet jordemoder i en basisstilling med under et års anciennitet er 29.821 kr. inklusiv faste tillæg (kvalifikations- og funktionstillæg m.v.) og særlig feriegodtgørelse.  

Ulempeydelser 

Hertil kommer udbetalte ulempeydelser, der i gennemsnit ligger på 3.387 kr. om måneden. Genetillæg/ulempeydelser er betaling for, at en stor del af arbejdstiden ligger om aftenen, natten, i weekends og på helligdage. 
Der kan lokalt være indgået aftale om, at ulempetillæg – eller en del af tillæggene – gives som frihed (afspadsering) i stedet for som løn. På denne måde betaler jordemoderen selv for tidsmæssig kompensation og restitution. 

Pension 

Hertil kommer pension på henholdsvis 14,42 % af faste løndele og 3,75 % af ulempeydelser, i gennemsnit 4.413 kr. 

Samlet gennemsnitsløn 

Gennemsnitslønnen inkl. pension og ulempetillæg er på 37.621 kr. om måneden.  

Alle data stammer fra Det kommunale og Regionale Løndatakontor – www.krl.dk.  

Se også Fakta om jordemødres løn i regionerne