Presserum

Jordemoderforeningen er en faglig organisation for de ca. 2.700 jordemødre i Danmark. Foreningen varetager både forhandlingen af jordemødres arbejdsvilkår (herunder løn) og fagets fortsatte udvikling.

Finanslovsmidler 2022 til svangreomsorgen. Jordemoderforeningens kommentar

Flere jordemødre til flere opgaver. Antal jordemødre og fødsler 2000-2022

Du kan læse mere om Jordemoderforeningen, medlemmerne og historien her

Du kan læse mere om jordemoderprofessionen, og hvad en jordemoder laver her

Fakta om fødsler og jordemødre

Fødsler

Der var i 2018 61.273 fødsler i Danmark. 99 % af disse foregik på hospitalet, resten i hjemmet. Der er ca. 2.300 jordemødre til at varetage fødslerne.

Medlemstal (september 2022)

Medlemmer i alt: 2.925
Af disse er 
2.324 aktive
234 passive
392 studerende

Løn og arbejdsforhold Løn og arbejdsforhold

Gennemsnitslønnen for en jordemoder i en basisstilling – på baggrund af samtlige regionalt ansatte jordemødres grundlønninger inklusiv faste tillæg (kvalifikations- og funktionstillæg m.v.) og særlig feriegodtgørelse – er pr. 1. januar 2021 32.127 kroner månedligt (Det kommunale og Regionale Løndatakontor – www.krl.dk). 

Hertil kommer 13,82 % pension og genetillæg/ulempeydelser, som er betaling for at en stor del af arbejdstiden ligger om aftenen, natten, i weekends og på helligdage.

Inkl. pension er lønnen 36.796.
Inkl. pension og ulempetillæg er lønnen gennemsnitligt 39.757 om måneden. Størstedelen af den del af lønnen, som er ulempeydelser varierer dog lokalt og for den enkelte alt efter i hvilken grad, der afspadseres – altså gives frihed i stedet for løn. 

Læs Fakta om jordemødrenes løn i regionerne