Presserum

Jordemoderforeningen er en faglig organisation for de ca. 2.700 jordemødre i Danmark. Foreningen varetager både forhandlingen af jordemødres arbejdsvilkår (herunder løn) og fagets fortsatte udvikling.

Finanslovsmidler 2022 til svangreomsorgen. Jordemoderforeningens kommentar

Øget kompleksitet i opgaven giver mere arbejde på fødegangen

Du kan læse mere om Jordemoderforeningen, medlemmerne og historien her

Du kan læse mere om jordemoderprofessionen, og hvad en jordemoder laver her

Fakta om fødsler og jordemødre

Fødsler

Der var i 2018 61.273 fødsler i Danmark. 99 % af disse foregik på hospitalet, resten i hjemmet. Der er ca. 2.300 jordemødre til at varetage fødslerne.

Medlemstal (maj 2023)

Medlemmer i alt: 3.035
Af disse er 
2.310 aktive
216 passive
509 studerende

Løn og arbejdsforhold

Gennemsnitslønnen for en jordemoder i en basisstilling – på baggrund af samtlige regionalt ansatte jordemødres grundlønninger inklusiv faste tillæg (kvalifikations- og funktionstillæg m.v.) og særlig feriegodtgørelse – er pr. 1. marts 2023 34.566 kroner månedligt (Det kommunale og Regionale Løndatakontor – www.krl.dk). 

Hertil kommer 14,42 % pension og genetillæg/ulempeydelser, som er betaling for at en stor del af arbejdstiden ligger om aftenen, natten, i weekends og på helligdage.

Inkl. pension er lønnen 39.690 kroner månedligt.
Inkl. pension og ulempetillæg er lønnen gennemsnitligt 43.258 kroner om måneden. Størstedelen af den del af lønnen, som er ulempeydelser varierer dog lokalt og for den enkelte alt efter i hvilken grad, der afspadseres – altså gives frihed i stedet for løn.