Politikere

Forretningsudvalg

Forkvinde Lis Munk og næstforkvinde Mette Rotesan

Hovedbestyrelse

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af forkvinde, næstforkvinde, forkvinderne fra Jordemoderforeningens 5 geografiske kredse, forkvinden for lederkredsen, forkvinden for JSL samt 2 urafstemningsvalgte medlemmer – i alt 10 hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Læs mere om hovedbestyrelsen og find deres kontaktoplysninger

Valg

Forkvinde og næstforkvinde er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på 4 år. Kredsforkvinderne vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af 2 år.