Politikere

Formandskab

Formand Lis Munk og næstformand Mette Rotesan

Hovedbestyrelse

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens 5 geografiske kredse og formanden for lederkredsen samt 2 urafstemningsvalgte medlemmer – i alt 10 hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Læs mere om hovedbestyrelsen og find deres kontaktoplysninger

Valg

Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på 4 år. Kredsformænd vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af 2 år.