Om jordemoderprofessionen

Jordemoderen er autoriseret til selvstændigt at varetage normale fødsler. Det vil sige, at en jordemoder kan bistå ved hjemmefødsler uden lægeassistance og ved fødsler på hospital.

Jordemødre arbejder indenfor et bredt spektrum: 

Rådgivning af gravide

Jordemødre rådgiver årligt ca. 62.000 gravide og nybagte mødre om:

 • Sund levevis, kost og kosttilskud
 • Undersøgelse af fosteret, scanning og biokemisk undersøgelse
 • Forberedelse til fødslen
 • Smertelindring
 • Hørescreening af barnet
 • Pleje, amning og ernæring af barnet
 • Antikonception
 • Brug af medicin

Hvad arbejder jordemødre med?

 • Med jordemoderkonsultation
 • Med svangre
 • Med fødende
 • Med barslende og på klinik
 • Med scanning
 • Lægepraksis og fertilitetsklinik
 • Med seksualrådgivning
 • Med udvikling, forskning og undervisning

Hvor er jordemødre ansat?

 • I regionernes jordemodercentre, svangre-, føde- og barselafdelinger (flertallet)
 • I kommunerne
 • I privat lægepraksis, scanningsklinik og fertilitetsklinik
 • Som privatpraktiserende jordemødre
 • På professionshøjskole
 • Som forskere

Ca. 99 procent af de ca. 65.000 fødsler årligt i Danmark foregår på sygehus, og den sidste procent i hjemmet. Det er den gravide selv, der vælger, hvor hun vil føde, og det er jordemoderens pligt at bistå ved fødslen, hvad enten den foregår hjemme eller på hospitalet.