Vilkår for deltagelse i arrangementer

Jordemoderforeningen afholder arrangementer, hvor udgifterne kun delvist dækkes af deltagerbetaling. Disse arrangementer betragtes som en medlemsservice, hvor vi samtidig ønsker at holde egenbetalingen så lav som muligt.

Ved visse arrangementer og faglige dage, kan ikke-medlemmer af Jordemoderforeningen deltage til en differentieret pris, der afspejler den reelle kostpris. Dette sikrer, at medlemmer ikke betaler for deltagelse for ikke-medlemmer.  Generelt vil prisen for ikke-medlemmer være cirka tre gange så høj som for medlemmer. Hvis ikke-medlemmer kan deltage, vil det fremgå på det enkelte arrangement.

Hvis du er forhindret i at deltage på kurset, kan du frit melde afbud i op til 30 dage før afvikling og få betalingen retur. Hvis du overskrider denne frist, forbeholder vi os retten til at beholde kursusafgiften uanset årsag til framelding, medmindre din plads kan overdrages til en anden.