Fag og Forskning

På siderne under Fag & Forskning finder du det jordemoderfaglige stof, og du kan læse om uddannelse. Du finder fx oversigter over jordemoderfaglige kandidat- og bachelorspecialer. Hvis du har brug for at søge midler til et projekt, kan du orientere dig om Forskningsbeholdningens muligheder.


Faglige medlemstilbud

Jordemoderforeningen udbyder kurser, medlemsmøder, temadage, webinarer, workshops, inspirations- og netværksdage målrettet foreningens medlemmer.
Der bliver desuden arrangeret specifikke aktiviteter for grupper af medlemmer uden overenskomst og tillidsrepræsentanter, fx privatpraktiserende jordemødre og jordemødre i lægepraksis.


Bachelor- og kandidatpriser

Jordemoderforeningen uddeler både en bachelorpris og en kandidatpris


Internationalt samarbejde

Jordemoderforeningen samarbejder med andre jordemoderorganisationer ude i verden


Lovstof

En række love og bekendtgørelser gælder for jordemodervirksomhed


Etiske retningslinjer

I november 2010 vedtog Jordemoderforeningens kongres nye etiske retningslinjer.