Kandidat-og Bachelorprojekter

Her finder du projekter skrevet af jordemødre på bachelor- og kandidatniveau indenfor de sidste tre år. Hensigten er at skabe et rum for udveksling af viden og inspiration mellem jordemødre i Danmark.

Bachelor- og kandidatspecialer for de sidste tre år

Kandidatspecialer

Herunder kan du se de indstillede kandidatspecialer til kandidatprisen for de sidste tre år. Kandidatprisen bliver uddelt hvert andet år. Du kan læse mere om kandidatprisen her.

2021

The effect of giving birth in a “birth environment room” versus a standard delivery room on the birth experience
The effect of giving birth in a “birth environment room” versus a standard delivery room on the birth experienceA randomized controlled trial.

Forfatters navn: Merete Lausten Hansen 
Telemedicin til gravide
Telemedicin til gravideGravides oplevelse af at benytte telemedicin set ud fra et kritisk psykologisk perspektiv.

Forfatters navn: Maria Nygaard Hansen
Maternel diabetes mellitus og nyfødt Apgar score samt acidose vurderet ved navlesnorsblod
Maternel diabetes mellitus og nyfødt Apgar score samt acidose vurderet ved navlesnorsblod Et dansk kohortestudie

Forfatters navn: Anne Mette Bossen 
Experiences of maternity care
Experiences of maternity care A qualitative study of women with chronic disease.

Forfatters navn: Mette Kabell Hansen 
Autonomi under fødslen
Autonomi under fødslenEn fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse af fødende kvinders oplevelse af personlig autonomi under fødslen.

Forfatters navn: Karen Bøhrnsen

2019

Faktorer som bidrager til et understøttende jordemoderfagligt arbejdsmiljø 
Faktorer som bidrager til et understøttende jordemoderfagligt arbejdsmiljø Et kvalitativt studie baseret på fokusgrupper med jordemødre.

Forfatters navn: Mie Mortensen 
“Hallo, jeg er altså også med her, ik’”
“Hallo, jeg er altså også med her, ik’”En socialkonstruktionistisk undersøgelse af mænds muligheder for at blive til som fædre i mødet med sundhedsvæsenet.

Forfatters navn: Nynne Ek Sindberg (i samarbejde med sundhedsplejerske Mette Louise Høeg)
“I only want six children”
“I only want six children”A qualitative study in rural Uganda of the women’s perspectives on how many children they want and how their experiences are reflected by traditional and new structures.

Forfatters navn: Dina Sloth Illeris (jordemoder og cand.san) og Sofie Hjorth Schausen (ba. i biologi og cand.san) 

Bachelorspecialer

Herunder kan du se de indstillede bachelorspecialer til bachelorprisen for de sidste tre år. Bachelorprisen bliver uddelt hvert år. Du kan læse mere om bachelorprisen her.

2022

Autonomien der blev væk
Autonomien der blev væk – Et kvalitativt projekt der undersøger hvordan kvinder oplever deres autonomi ikke bliver respekteret i forbindelse med fødslen samt hvilke rationaler, der ligger til grund og hvordan jordemoderen kan understøtte kvindens medbestemmelse.

Forfattere: Annica Haubjerg Andersen og Lærke Langstrup
Den sidste uge af terminsperioden
Den sidste uge af terminsperioden – Et kvalitativt bachelorprojekt, der undersøger kvinders oplevelser af den sidste uge af terminsperioden (41+0 – 42+0)

Forfattere: Nikoline Ihlemann, Sirid Maria Kragh Jespersen og Sofia Maria Bunto Holst
FÅ FINGEREN UD
FÅ FINGEREN UDBachelorprojekt om overgreb under vaginaleksploration

Forfattere: Clara Eierslev Oszadlik, Frederikke Holmsgaard Eskesen, Julie Pedersen & Mia Wernersen
”Shh, det taler vi ikke højt om”
”Shh, det taler vi ikke højt om”Et bachelorprojekt om, andengenerations minoritetskvinder af mellemøstlig herkomst
forberedelse til graviditet og fødsel.


Forfatternes navne: Zina Muhaiman Rashid, Safiya Ali Abdi og Nurgül Kizilkaya
Vil du låne min livmoder?
Vil du låne min livmoder? – Vil du låne min livmoder? Et kvalitativt projekt, der undersøger surrogaterne og de tiltænkte
forældres oplevelse af surrogati.


Forfatternes navne: Amalie Øbakke Lange og Julie Mosegaard Hansen
Det er menneskelig at fejle og professionelt at erkende det
Det er menneskelig at fejle og professionelt at erkende detEt sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om jordemoderens perspektiv på obstetrisk vold i praksis.

Forfattere: Cecilie Stenholdt Sørensen, Johanna Solvang Nielsen, Pauline Rosendal Johansen og Rahmo Mohamud Abdullahi
Det unge moderskab
Det unge moderskab  Et bachelorprojekt om sprogbarrierer i svangreomsorgen.

Forfatternes navne: Julie Nordhavn og Vanessa Mørup Steffensen
“Er epiduralblokaden blot en barnepige for den jordemoderfaglige omsorg?”
“Er epiduralblokaden blot en barnepige for den jordemoderfaglige omsorg?” Et bachelorprojekt omhandlende epiduralblokadens betydning for den jordemoderfaglige omsorg under fødslen.

Forfatternes navne: Elisabeth Rhinstrøm Schmidt, Emma Renzius Andreasen, Line Vogensen Lildholdt og Signe Hjort Skjoldemose
Kvinderne, som ikke sørger, eller hvad?
Kvinderne, som ikke sørger, eller hvad? – Et kvalitativt bachelorprojekt med afsæt i kvinden, som gennemgår en senabort på social indikation.

Forfattere: Amanda Schneider Mortensen, Anne Thinnesen, Katrine Moseholm Kærgaard og Anastasia Laiourova Larsen
Lille liv – stor sorg
Lille liv – stor sorg – Et litteraturbaseret bachelorprojekt om jordemoderens rolle i understøttelsen af forældrenes sorgproces i et foetus mortuus forløb.

Forfatternes navne: Mia Vinter Bang Madsen, Anja Høygaard-Jørgensen, Katrine Ryberg Nielsen og Hannah Desirée Torjesen
Når arbejdsglæden er god, er alting godt?
Når arbejdsglæden er god, er alting godt?Et kvalitativt bachelorprojekt om at bevare arbejdsglæden, sikre kvaliteten af det kliniske lederskab og undgå forråelse i en effektiviseret svangreomsorg.

Forfatternes navne: Helen Vernersen, Karoline Riis, Christina Fjordside og Hanne Jakobsen
Suturering kan vente…
Suturering kan vente…Et kvalitetsudviklende bachelorprojekt om en ny tilrettelæggelse af suturering.

Forfatternes navne: Anne Hejlsø Kohsel, Louise Lindy Kristensen & Malene Lander Jensen
Andet barn – enebarn?
Andet barn – enebarn?Et kvalitativt bachelorprojekt om sorg- og tilknytningsprocesser hos gravide der tidligere har mistet, under graviditeten.

Forfatternes navne: Mille Haudrum Christensen, Deeqa Abdalla Ali og Kathrine Pelle Hansen
Hvem passer på mig?
Hvem passer på mig?Et kvalitativt bachelorprojekt omkring jordemødre der involveres i et traumatisk fødselsforløb.

Forfatternes navne: Cecilie Eline Harboe, Katrine Matzen Petersen og Signe Wiborg Rasmussen
”Hvor kan jeg føde?”
”Hvor kan jeg føde?”Et sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om
jordemoderens vejledning omkring valg af fødested.


Forfatternes navne: Mia Reppien Ipsen Olsen og Rachel Østergaard Nielsen
Vejen til det ideelle igangsættelsestidspunkt
Vejen til det ideelle igangsættelsestidspunkt Et kvantitativt bachelorprojekt om den faglige debat vedrørende ændring af anbefalingerne for igangsættelse af lav-risiko gravide efter termin.

Forfatternes navne: Ellen Hykkelbjerg, Nanna Hald Hermansen og Nhi Phuong Vu

2021

Fødslens eksistentielle betydning
Fødslens eksistentielle betydning – Et kvalitativt projekt der undersøger fødslen i et eksistentielt perspektiv og hvorledes det har betydning for det begyndende moderskab.

Forfattere: Mette Krarup Lenger og Mette Dyhrberg Rasmussen
Hvem sidder der bag skærmen?
Hvem sidder der bag skærmen? – Projekt om Safe Delivery App og fødselshjælperes viden og handlinger i relation til postpartum blødning og respectful care.

Forfatter: Hanna Engell Vagner
Ka’ jeg tilbyde dig en ballon?
Ka’ jeg tilbyde dig en ballon? – Et natur- og humanvidenskabeligt bachelorprojekt om igangsættelsesmetoder, den gravides præferencer og jordemoderens rammer for at imødekomme disse.

Forfattere: Emilie Toftgaard Jensen og Sia Øxenholt
Pletskud eller påskud?
Pletskud eller påskud? – Et bachelorprojekt om definitionen på aktiv fødsel.

Forfattere: Emilie Rosa Høyberg og Lærke Clausen
”Kan vi opnå en relation, når vi har en udfordret kommunikation?”
“Kan vi opnå en relation, når vi har en udfordret kommunikation?”  Et bachelorprojekt om sprogbarrierer i svangreomsorgen.

Forfatternes navne: Karoline Fogh Kronborg og Simone Olivia Mørch

Del 1

Del 2
Det er noget vi anbefaler alle
Det er noget vi anbefaler alle – Et litteraturstudie af baggrunden for anbefalingen om blødningsprofylakse.

Forfatternes navne: Carina Skjoldmark Straadt og Rikke Johanne Bastholm
Nyuddannede jordemødre, hold ud!
Nyuddannede jordemødre, hold ud! – Et kvalitativt bachelorprojekt om hvordan de nyuddannede jordemødre oplever den første tid i ansættelsen på fødegangen, og hvordan oplevelsen påvirker deres jordemoderfaglige omsorg.

Forfattere: Frederikke Amalie Lefevre Busch, Mette Sofie Gruhn, Camilla Øllgaard Thuesen og Louise Buchwald Schultz
”Kan vi opnå en relation, når vi har en udfordret kommunikation?”
“Kan vi opnå en relation, når vi har en udfordret kommunikation?”  Et bachelorprojekt om sprogbarrierer i svangreomsorgen.

Forfatternes navne: Karoline Fogh Kronborg og Simone Olivia Mørch

Del 1

Del 2
Ballonkateter som igangsættelse til fødsel
Ballonkateter som igangsættelse til fødsel – Et kvantitativ bachelorprojekt om evidensen bag brugen af ballonkateter som primær igangsættelse.

Forfatternes navne: Emma Lykke Madsen og Sofie Holst Olsen
Jeg vil SÅ gerne, men det er ikke så simpelt
Jeg vil SÅ gerne, men det er ikke så simpelt – Et kvalitativt bachelorprojekt om jordemoderens oplevelse af at yde omsorg post partum.

Forfattere: Camilla Larsen, Louise Eybye Fonnesbæk, Pia Lykke Lind og Rikke Floutrup Jensen
Så lad dog kvinden
Så lad dog kvinden – Et sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om faktorer med indflydelse på jordemoderens vejledning af kvinden i presseteknikker.

Forfatternes navne: Anne Bach Kristensen og Julie Lykkegaard Andersen

2020

“Bare barnet er sundt og velskabt”
“Bare barnet er sundt og velskabt”Et humanvidenskabeligt projekt om kønsskuffelse

Forfatternes navne: Laura Raahede Andersen, Maria Vittrup Hasbo og Julie Lausten Sonne
Hvor skal jeg føde?
Hvor skal jeg føde?En afdækning af kvindens motivation for valg af fødested

Forfatternes navne: Marie-Louise Juul Christiansen (Nu: Marie-Louise Juul Frydenlund)
Igangsættelse for livet!
Igangsættelse for livet!Et humanvidenskabeligt litteraturstudie af raske førstegangsgravides oplevelser af igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 41

Forfatternes navne: Sandra Ana Laksø og Tórunn Eyð Andreassen
Navlesnors-pH – skal vi ta’ den på rutinen?
Navlesnors-pH – skal vi ta’ den på rutinen?Et bachelorprojekt om
navlesnors-pH i et risikosamfund


Forfatternes navne: Maj Johanna Michno Apollo og Jannie Schlaikjær Simonsen
Profylaktisk antibiotika og PROM
Profylaktisk antibiotika og PROMet projekt om evidensen bag profylaktisk antibiotika ved PROM og jordemoderens kliniske skøn

Forfatternes navne: Marie Hagen Bødker & Maika Kløcker Olsen
 
Skader det, når vi prøver at gavne?
Skader det, når vi prøver at gavne?Et jordemoderfagligt perspektiv på intrapartum antibiotikaprofylakse

Forfatternes navne: Alberte Bastholm Truelsen, Gunilla Wass Lythje Holm og Siri-Marie Erichsen Remvig
Tør vi lade vær’?
Tør vi lade vær’?Et litteraturstudie af fundustrykket post partum

Forfatternes navne: Anna Johanne Duelund Hansen, Cathrine Højlund Finger og Heidi Vibe Frederiksen
Forandring fryder?
Forandring fryder?Et kvalitativt bachelorprojekt om jordemødres oplevelse af en forandring.

Forfatternes navne: Sofie Bonde Alsen, Francisca Bredahl Jensen, Matilde Rønde Batsberg og Signe Lykke Kirk
Skal kvinden tilpasse sig svangreomsorgen, eller skal svangreomsorgen tilpasses kvinden?
Skal kvinden tilpasse sig svangreomsorgen, eller skal svangreomsorgen tilpasses kvinden? Et bachelorprojekt om jordemødres oplevelse af kvinder, der går imod anbefalinger

Forfatternes navne: Emilie Laura Hertz, Johanne Sterndorff Møller, Line Schulz Ludvigsen & Camilla Jørgensen
“Vi går med livrem og seler, så nu…”
“Vi går med livrem og seler, så nu…” Et kvalitativt bachelorprojekt om risikoopfattelse og organisatoriske retningslinjers indflydelse på jordemoderens kliniske beslutning, samt praktiseringen af evidensbaseret medicin som metoden til at tage ansvar for at understøtte den ukomplicerede fødsel.

Forfatternes navne: Julie Bay Stegger Serup, Shabnam Azizi, Birgitte Halkjær Storgaard, Sarah Bjerrum Poulsen & Rie Mette Sarkov
”Det er ikke mændene vi vælger fra, det er børnene vi vælger til”
”Det er ikke mændene vi vælger fra, det er børnene vi vælger til”Et kvalitativt bachelorprojekt om selvvalgte solomødres oplevelse af mødet med jordemoderen i svangreomsorgen.

Forfatternes navne: Maria Gertov og Birgitte Skov Laursen
Hvad mener du?!
Hvad mener du?!Et kvalitativt bachelorprojekt om kommunikationen mellem den ikke-dansktalende kvinde og jordemoderen under fødslen.

Forfatternes navne: Nanna Jensen, Line Trolle Jespersen og Helle Ellegaard Schwarz
Hvordan mon det udfolder sig denne gang?
Hvordan mon det udfolder sig denne gang?Et humanistisk bachelorprojekt der med et eksistenspsykologisk perspektiv, undersøger kvinders oplevelse af en ny graviditet efter abortus habitualis.

Forfatternes navne: Line Spee og Line Bertelsen
Kvalitetsvurdering af fødeafdelingernes skriftlige informationsmateriale om igangsættelse af fødsel
Kvalitetsvurdering af fødeafdelingernes skriftlige informationsmateriale om igangsættelse af fødsel Med særligt fokus på igangsættelse med Angusta

Forfatternes navne: Kirstine Johanne Jensen og Trine Svanborg Lindemann Sørensen
Kære jordemoder – Husker du barslen?
Kære jordemoder – Husker du barslen?Et kvalitativt bachelorprojekt om forældres oplevelse af omsorg i barselsperioden.

Forfatternes navne: Laura Kallesøe Bergholdt og Cecillie Reinholdt Weber
Mod givet råd
Mod givet råd Et kvalitativt bachelorprojekt om gravide kvinder, der ønsker at føde hjemme mod givet råd

Forfatternes navne: Kathrine Cornett Bagger og Ida Cecilie Sletgård Pedersen