Kandidat-og Bachelorprojekter

– for de sidste tre år

Her finder du projekter skrevet af jordemødre på bachelor- og kandidatniveau indenfor de sidste tre år. Hensigten er at skabe et rum for udveksling af viden og inspiration mellem jordemødre i Danmark.


Kandidatspecialer

Herunder kan du se de indstillede kandidatspecialer til kandidatprisen for de sidste tre gange. Kandidatprisen bliver uddelt hvert andet år. Du kan læse mere om kandidatprisen her.


2023 (prisen uddelt i 2024)

‘Jordemoder, hvor blev du af?
‘Jordemoder, hvor blev du af?Et studie af årsager til jordemødres fravalg af jordemoderfaget.

Forfattere: Jeanette Løvbjerg Jørgensen, jordemoder, og Kathrine Bøgelund, sygeplejerske
Kandidatuddannelse: Pædagogisk psykologi

Læs projekt
Kan vi det her sammen, så kan vi det hele.
Kan vi det her sammen, så kan vi det hele. En fænomenologisk undersøgelse af forældres oplevelse af at miste et barn perinatalt og oplevelsens betydning for parforholdet.

Forfatter: Katrine Kjeldsen Hertz
Kandidatuddannelse: Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet

Læs projektet

2021

The effect of giving birth in a “birth environment room” versus a standard delivery room on the birth experience
The effect of giving birth in a “birth environment room” versus a standard delivery room on the birth experienceA randomized controlled trial.

Forfatters navn: Merete Lausten Hansen 
Telemedicin til gravide
Telemedicin til gravideGravides oplevelse af at benytte telemedicin set ud fra et kritisk psykologisk perspektiv.

Forfatters navn: Maria Nygaard Hansen
Maternel diabetes mellitus og nyfødt Apgar score samt acidose vurderet ved navlesnorsblod
Maternel diabetes mellitus og nyfødt Apgar score samt acidose vurderet ved navlesnorsblod Et dansk kohortestudie

Forfatters navn: Anne Mette Bossen 
Experiences of maternity care
Experiences of maternity care A qualitative study of women with chronic disease.

Forfatters navn: Mette Kabell Hansen 
Autonomi under fødslen
Autonomi under fødslenEn fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse af fødende kvinders oplevelse af personlig autonomi under fødslen.

Forfatters navn: Karen Bøhrnsen

2019

Faktorer som bidrager til et understøttende jordemoderfagligt arbejdsmiljø 
Faktorer som bidrager til et understøttende jordemoderfagligt arbejdsmiljø Et kvalitativt studie baseret på fokusgrupper med jordemødre.

Forfatters navn: Mie Mortensen 
“Hallo, jeg er altså også med her, ik’”
“Hallo, jeg er altså også med her, ik’”En socialkonstruktionistisk undersøgelse af mænds muligheder for at blive til som fædre i mødet med sundhedsvæsenet.

Forfatters navn: Nynne Ek Sindberg (i samarbejde med sundhedsplejerske Mette Louise Høeg)
“I only want six children”
“I only want six children”A qualitative study in rural Uganda of the women’s perspectives on how many children they want and how their experiences are reflected by traditional and new structures.

Forfatters navn: Dina Sloth Illeris (jordemoder og cand.san) og Sofie Hjorth Schausen (ba. i biologi og cand.san) 

Bachelorprojekter

Herunder kan du se de indstillede bachelorprojekter til bachelorprisen for de sidste tre år. Bachelorprisen bliver uddelt hvert år. Du kan læse mere om bachelorprisen her.


2023 (prisen uddelt i 2024)

‘Hej, det er mig igen’
‘Hej, det er mig igen’ – Et kvalitativt bachelorprojekt om førstegangsfødendes oplevelse af latensfasen.

Forfattere: Sarah Hjernø-Jespersen, Emma Lind Björkman og Linnea Persson

Projekt
Skal vi op at stå med UK?
Skal vi op at stå med UK?Et sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om evidensen bag oprejst UKforløsning.

Forfattere: Anna Bak Østergaard og Laura Brauchli Dam Jensen

Projekt
Er skånsom forløsning skånsomt?
Er skånsom forløsning skånsomt?Et bachelorprojekt omkring indførelsen af den komplekse intervention skånsom forløsning – samt jordemoderens mulighed for at anvende sit faglige skøn.

Forfattere: Lise Handberg Madsen, Camilla Hansen, Tanja Askov Jacobsen, Kirstine Borup Wemmelund

Projekt
Fy fy skamme
Fy fy skammeEt litteraturbaseret bachelorprojekt om patientklagers påvirkning af jordemoderens udførelse af praksis.

Forfattere: Camilla Viuf Jensen, Kirstine Nørgaard, Nana Kjærgaard og Sofie Zinck Jacobsen

Projekt
Magten, æren og epiduralen
Magten, æren og epiduralenEt bachelorprojekt om jordemødres holdning til epidural analgesi og hvordan omsorgen opleves hos kvinder med epidural analgesi.

Forfattere: Ida Riiskjær Johannesen og Lærke Weber Pedersen

Projekt
Tag din egen iltmaske på, før du hjælper andre!
Tag din egen iltmaske på, før du hjælper andre!Et kvalitativt litteraturbaseret bachelorprojekt om forebyggelsen af omsorgstræthed.

Forfattere: Michelle Bodil Bøgelund Madsen, Cecilie Vestmark Vith Jensen, Nicole Bang Juul pg Pia Andersen

Projekt
Bliver man en risiko-fødende af at få en epiduralblokade?
Bliver man en risiko-fødende af at få en epiduralblokade?Om brugen af CTG efter eqiduralblokade og evidensen bag dette.

Forfattere: Ea Brix Hektoft, Klara Petersen Reeves og Laura Josephine Post

Projekt
Er hjemmefødsel et sikkert valg af fødested?
Er hjemmefødsel et sikkert valg af fødested?Et kvantitativt litteraturstudie om sikkerhed ved hjemmefødsler, sammenlignet med hospitalsfødsler.

Forfattere: Melanie Bøg og Simone Landergreen Andersen

Projekt
Når tilværelsen forandres
Når tilværelsen forandresEt kvalitativt bachelorprojekt, der undersøger transitionen til forældreskab i et eksistentielt perspektiv samt jordemoderens støtte af den gravide under denne proces.

Forfattere: Åsa Maria Enni, Cecilie Helms og Julie Frederikke Nielsen

Projekt
Selv de mindste fødder sætter deres spor
Selv de mindste fødder sætter deres sporEt humanvidenskabeligt bachelorprojekt der undersøger kvinders oplevelse af den tidlige del af graviditeten efter én eller flere spontane aborter samt jordemoderens støtte i denne periode.

Forfattere: Nanna Emilie Holm Nobel og Simone Kimer Fogtmann

Projekt
Skal vi måle strækmærker?
Skal vi måle strækmærker?Et humanvidenskabeligt projekt om kvinders oplevelser af kropsforandringer i graviditeten og barselsperioden samt en samtaleguide udarbejdet til jordemødre i jordemoderkonsultationen.

Forfattere: Alberte Schjødt Engelund, Anna Cornelia Flensborg Jensen, Mille Mosevang Madsen og Sofie Ofelia Toft Hansen

Projekt

2022

Autonomien der blev væk
Autonomien der blev væk – Et kvalitativt projekt der undersøger hvordan kvinder oplever deres autonomi ikke bliver respekteret i forbindelse med fødslen samt hvilke rationaler, der ligger til grund og hvordan jordemoderen kan understøtte kvindens medbestemmelse.

Forfattere: Annica Haubjerg Andersen og Lærke Langstrup
Den sidste uge af terminsperioden
Den sidste uge af terminsperioden – Et kvalitativt bachelorprojekt, der undersøger kvinders oplevelser af den sidste uge af terminsperioden (41+0 – 42+0)

Forfattere: Nikoline Ihlemann, Sirid Maria Kragh Jespersen og Sofia Maria Bunto Holst
FÅ FINGEREN UD
FÅ FINGEREN UDBachelorprojekt om overgreb under vaginaleksploration

Forfattere: Clara Eierslev Oszadlik, Frederikke Holmsgaard Eskesen, Julie Pedersen & Mia Wernersen
”Shh, det taler vi ikke højt om”
”Shh, det taler vi ikke højt om”Et bachelorprojekt om, andengenerations minoritetskvinder af mellemøstlig herkomst
forberedelse til graviditet og fødsel.


Forfatternes navne: Zina Muhaiman Rashid, Safiya Ali Abdi og Nurgül Kizilkaya
Vil du låne min livmoder?
Vil du låne min livmoder? – Vil du låne min livmoder? Et kvalitativt projekt, der undersøger surrogaterne og de tiltænkte
forældres oplevelse af surrogati.


Forfatternes navne: Amalie Øbakke Lange og Julie Mosegaard Hansen
Det er menneskelig at fejle og professionelt at erkende det
Det er menneskelig at fejle og professionelt at erkende detEt sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om jordemoderens perspektiv på obstetrisk vold i praksis.

Forfattere: Cecilie Stenholdt Sørensen, Johanna Solvang Nielsen, Pauline Rosendal Johansen og Rahmo Mohamud Abdullahi
Det unge moderskab
Det unge moderskab  Et bachelorprojekt om sprogbarrierer i svangreomsorgen.

Forfatternes navne: Julie Nordhavn og Vanessa Mørup Steffensen
“Er epiduralblokaden blot en barnepige for den jordemoderfaglige omsorg?”
“Er epiduralblokaden blot en barnepige for den jordemoderfaglige omsorg?” Et bachelorprojekt omhandlende epiduralblokadens betydning for den jordemoderfaglige omsorg under fødslen.

Forfatternes navne: Elisabeth Rhinstrøm Schmidt, Emma Renzius Andreasen, Line Vogensen Lildholdt og Signe Hjort Skjoldemose
Kvinderne, som ikke sørger, eller hvad?
Kvinderne, som ikke sørger, eller hvad? – Et kvalitativt bachelorprojekt med afsæt i kvinden, som gennemgår en senabort på social indikation.

Forfattere: Amanda Schneider Mortensen, Anne Thinnesen, Katrine Moseholm Kærgaard og Anastasia Laiourova Larsen
Lille liv – stor sorg
Lille liv – stor sorg – Et litteraturbaseret bachelorprojekt om jordemoderens rolle i understøttelsen af forældrenes sorgproces i et foetus mortuus forløb.

Forfatternes navne: Mia Vinter Bang Madsen, Anja Høygaard-Jørgensen, Katrine Ryberg Nielsen og Hannah Desirée Torjesen
Når arbejdsglæden er god, er alting godt?
Når arbejdsglæden er god, er alting godt?Et kvalitativt bachelorprojekt om at bevare arbejdsglæden, sikre kvaliteten af det kliniske lederskab og undgå forråelse i en effektiviseret svangreomsorg.

Forfatternes navne: Helen Vernersen, Karoline Riis, Christina Fjordside og Hanne Jakobsen
Suturering kan vente…
Suturering kan vente…Et kvalitetsudviklende bachelorprojekt om en ny tilrettelæggelse af suturering.

Forfatternes navne: Anne Hejlsø Kohsel, Louise Lindy Kristensen & Malene Lander Jensen
Andet barn – enebarn?
Andet barn – enebarn?Et kvalitativt bachelorprojekt om sorg- og tilknytningsprocesser hos gravide der tidligere har mistet, under graviditeten.

Forfatternes navne: Mille Haudrum Christensen, Deeqa Abdalla Ali og Kathrine Pelle Hansen
Hvem passer på mig?
Hvem passer på mig?Et kvalitativt bachelorprojekt omkring jordemødre der involveres i et traumatisk fødselsforløb.

Forfatternes navne: Cecilie Eline Harboe, Katrine Matzen Petersen og Signe Wiborg Rasmussen
”Hvor kan jeg føde?”
”Hvor kan jeg føde?”Et sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om
jordemoderens vejledning omkring valg af fødested.


Forfatternes navne: Mia Reppien Ipsen Olsen og Rachel Østergaard Nielsen
Vejen til det ideelle igangsættelsestidspunkt
Vejen til det ideelle igangsættelsestidspunkt Et kvantitativt bachelorprojekt om den faglige debat vedrørende ændring af anbefalingerne for igangsættelse af lav-risiko gravide efter termin.

Forfatternes navne: Ellen Hykkelbjerg, Nanna Hald Hermansen og Nhi Phuong Vu

2021

Fødslens eksistentielle betydning
Fødslens eksistentielle betydning – Et kvalitativt projekt der undersøger fødslen i et eksistentielt perspektiv og hvorledes det har betydning for det begyndende moderskab.

Forfattere: Mette Krarup Lenger og Mette Dyhrberg Rasmussen
Hvem sidder der bag skærmen?
Hvem sidder der bag skærmen? – Projekt om Safe Delivery App og fødselshjælperes viden og handlinger i relation til postpartum blødning og respectful care.

Forfatter: Hanna Engell Vagner
Ka’ jeg tilbyde dig en ballon?
Ka’ jeg tilbyde dig en ballon? – Et natur- og humanvidenskabeligt bachelorprojekt om igangsættelsesmetoder, den gravides præferencer og jordemoderens rammer for at imødekomme disse.

Forfattere: Emilie Toftgaard Jensen og Sia Øxenholt
Pletskud eller påskud?
Pletskud eller påskud? – Et bachelorprojekt om definitionen på aktiv fødsel.

Forfattere: Emilie Rosa Høyberg og Lærke Clausen
”Kan vi opnå en relation, når vi har en udfordret kommunikation?”
“Kan vi opnå en relation, når vi har en udfordret kommunikation?”  Et bachelorprojekt om sprogbarrierer i svangreomsorgen.

Forfatternes navne: Karoline Fogh Kronborg og Simone Olivia Mørch

Del 1

Del 2
Det er noget vi anbefaler alle
Det er noget vi anbefaler alle – Et litteraturstudie af baggrunden for anbefalingen om blødningsprofylakse.

Forfatternes navne: Carina Skjoldmark Straadt og Rikke Johanne Bastholm
Nyuddannede jordemødre, hold ud!
Nyuddannede jordemødre, hold ud! – Et kvalitativt bachelorprojekt om hvordan de nyuddannede jordemødre oplever den første tid i ansættelsen på fødegangen, og hvordan oplevelsen påvirker deres jordemoderfaglige omsorg.

Forfattere: Frederikke Amalie Lefevre Busch, Mette Sofie Gruhn, Camilla Øllgaard Thuesen og Louise Buchwald Schultz
”Kan vi opnå en relation, når vi har en udfordret kommunikation?”
“Kan vi opnå en relation, når vi har en udfordret kommunikation?”  Et bachelorprojekt om sprogbarrierer i svangreomsorgen.

Forfatternes navne: Karoline Fogh Kronborg og Simone Olivia Mørch

Del 1

Del 2
Ballonkateter som igangsættelse til fødsel
Ballonkateter som igangsættelse til fødsel – Et kvantitativ bachelorprojekt om evidensen bag brugen af ballonkateter som primær igangsættelse.

Forfatternes navne: Emma Lykke Madsen og Sofie Holst Olsen
Jeg vil SÅ gerne, men det er ikke så simpelt
Jeg vil SÅ gerne, men det er ikke så simpelt – Et kvalitativt bachelorprojekt om jordemoderens oplevelse af at yde omsorg post partum.

Forfattere: Camilla Larsen, Louise Eybye Fonnesbæk, Pia Lykke Lind og Rikke Floutrup Jensen
Så lad dog kvinden
Så lad dog kvinden – Et sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om faktorer med indflydelse på jordemoderens vejledning af kvinden i presseteknikker.

Forfatternes navne: Anne Bach Kristensen og Julie Lykkegaard Andersen