Gruppe 2

Der kan i denne gruppe søges støtte til:

  • hel eller delvis dækning af udgifter til afholdelse af kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning
  • hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse i temadage, møder, konferencer, kongresser og kurser i ind- og udland med relevans for jordemoderfaglig udvikling og forskning. Ansøgere, som deltager med indlæg, der er resultat af/relateret til eget jordemoderfagligt forsknings- og udviklingsarbejde prioriteres højest.

 Der bevilges maks. 10.000 kr. 

Behandling af ansøgninger i gruppe 2

Ansøgningerne behandles af udviklingskonsulenten. Jordemoderforeningens forretningsudvalg afgør, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes. 

Ansøgningsfrist for gruppe 2

Der er ansøgningsfrist den 1. februar, den 1. maj, den 1. september og den 1. november.

Der åbnes for ansøgning en kalendermåned før den kommende ansøgningsfrist.

Generelt

Behov for vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema kan indhentes hos Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, telefon 46 95 34 03 / ams@jordemoderforeningen.dk inden ansøgningsfristen.

Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil være ledsaget af en overordnet begrundelse.

OBS

Mangelfuldt udfyldte ansøgninger vil ikke blive behandlet, hvorfor det opfordres til at læse vejledningen grundigt før indsendelse af ansøgning.

Jordemoderforeningen er overfor Skat oplysningspligtig vedr. alle udbetalinger af støtte fra Forsknings- og Udviklingsbeholdningen. Hvorvidt der skal betales skat af den ydede støtte, må den enkelte selv søge afklaret med det lokale skattevæsen


Såfremt ansøger har tilknytning til en forskningsinstitution, kan institutionens CVR-/SE-nummer og navn på en kontaktperson i bogholderiet oplyses. Bankens navn, registreringsnummer og kontonummer samt evt. internt referencenummer skal også oplyses. I tilfælde af udbetaling til en forskningskonto ved en institution, indrapporteres udbetalinger fra forskningsfonden ikke via cpr-nummer på ansøger, men via institutionens CVR-nummer.