Gruppe 3

Der kan i denne gruppe søges støtte til:

  • Dataindsamling og/eller behandling i forbindelse med afslutning af master- eller kandidatspeciale

Der bevilges maksimalt 5.000 kr. 

Behandling af ansøgninger i gruppe 3

Ansøgningerne behandles af udviklingskonsulenten. Jordemoderforeningens forretningsudvalg afgør, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes. 

Ansøgningsfrist for gruppe 3

Der er ansøgningsfrist til puljen den 1. februar og den 1. september.

Der åbnes for ansøgning en kalendermåned før sidste ansøgningsfrist.

Generelt

Behov for vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema kan indhentes hos Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, telefon 46 95 34 03 / ams@jordemoderforeningen.dk inden ansøgningsfristen.

Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil være ledsaget af en overordnet begrundelse.

OBS

Mangelfuldt udfyldte ansøgninger vil ikke blive behandlet, hvorfor det opfordres til at læse vejledningen grundigt før indsendelse af ansøgning.

Regler for udbetaling fra Forsknings- og Udviklingsbeholdning:

Jordemoderforeningen er overfor Skat oplysningspligtig vedr. alle udbetalinger af støtte fra Forsknings- og Udviklingsbeholdningen. Hvorvidt der skal betales skat af den ydede støtte, må den enkelte selv søge afklaret med det lokale skattevæsen


Såfremt ansøger har tilknytning til en forskningsinstitution, kan institutionens CVR-/SE-nummer og navn på en kontaktperson i bogholderiet oplyses. Bankens navn, registreringsnummer og kontonummer samt evt. internt referencenummer skal også oplyses. I tilfælde af udbetaling til en forskningskonto ved en institution, indrapporteres udbetalinger fra forskningsfonden ikke via cpr-nummer på ansøger, men via institutionens CVR-nummer.