Eksempler på partshøring

Eksempel 1

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
(adresse)

Vedr. J.nr. xx/xx, klage indgivet af (klagerens navn)

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har i brev af (dato) anmodet om min udtalelse vedrørende ovennævnte klage. I den anledning skal jeg udtale følgende:

(selve redegørelsen)

Afslutningsvist vil jeg gøre opmærksom på, at jeg ønsker aktindsigt i alt foreliggende materiale vedrørende sagen, og jeg forudsætter, at jeg vil få lejlighed til at komme med en yderligere udtalelse, såfremt det modtagne materiale giver mig anledning til det.

Endeligt vil jeg bede om, at alle fremtidige breve vedrørende sagen sendes til min Eboks.

Med venlig hilsen
(Navn og adresse)


Eksempel 2

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
(adresse)

Vedr. J.nr. xx/xx, klage indgivet af (klagerens navn)

Jeg har i brev af (dato) modtaget meddelelse om min mulighed for at kommentere sekretariatets forslag til afgørelse i ovennævnte klage. I den anledning vil jeg gerne komme med følgende kommentarer:

(selve kommentarerne)

Afslutningsvist vil jeg gøre opmærksom på, at jeg ønsker at få aktindsigt i alt foreliggende materiale vedrørende sagen, og at jeg forudsætter, at jeg vil få lejlighed til at komme med en yderligere udtalelse, såfremt det modtagne materiale giver mig anledning til det.

Endeligt vil jeg bede om, at alle fremtidige breve vedrørende sagen sendes til mig på min Eboks.

Med venlig hilsen
(Navn og adresse)


Du er altid velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat – se kontaktoplysninger – såfremt du har behov for hjælp til udarbejdelse af partshøringen. Vi har tavshedspligt over for alt, hvad du fortæller, og vi har både juridisk og faglig kompetencer til at hjælpe dig med dit svar.