Hvad skal du være opmærksom på når du parthøres i en klagesag