Patientklager

Hvis du får en patientklage anbefaler vi, at du kontakter Jordemoderforeningen med det samme.

Jordemoderforeningen hjælper dig med at afgive et svar på patientklagen ud fra et både fagligt og juridisk perspektiv.

Om patientklager

Det er en patientret at kunne klage over den sundhedsfaglige behandling – der er umiddelbart ingen kvalificering af klagerne, og det kan derfor betragtes som en ufiltreret patientrettighed. Alle autoriserede sundhedspersoner vil derfor statistisk set opleve at blive involveret i en patientklagesag en eller flere gange – dette sker også for jordemødre. Det kan måske hjælpe dig, der er involveret i en klagesag, at tænke på, at det er et vilkår og ikke ensbetydende med, at du har lavet fejl eller er dårlig til dit arbejde.

Der er desværre en tendens til at antallet af patientklager stiger, og derfor ser vi flere og flere jordemødre blive berørt af patientklager. Der er mange forklaringer på stigningen af klagesagerne og uanset, hvad den konkrete forklaring er i din sag, så anbefaler vi, at du kontakter Jordemoderforeningen, så snart du bliver oplyst om sagen.

Jordemoderforeningen hjælper

Vi står i Jordemoderforeningen klar til at svare på dine spørgsmål og tilbyder juridisk- og jordemoderfaglig bistand hele vejen gennem din patientklagesag – kontakt os derfor endelig – du finder vores oplysninger her på siden. Herudover vil vi anbefale, at du drøfter situationen med din leder, en god kollega eller, hvem du ellers har tillid til. Det eneste, du ikke må gøre, er at stå alene med sagen. Vi ved af erfaring, at det er bedst, hvis man involverer andre.

Nedenfor kan du – hvis du logger ind som medlem – læse om klagesystemet og hvordan det fungerer. Derudover kan du læse, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du partshøres i en patientklagesag, samt se eksempler på svar.

Jordemoderforeningens patientklageteam står også til rådighed, hvis I på arbejdspladsen ønsker at afholde et Gå-hjem-møde i jeres lokale arbejdspladsklub om patientklager. Kontakt jeres tillidsrepræsentant om muligheden for dette.


Hvis du får en klagesag kan du kontakte:

Jurist Pernille Thykier

Forsknings- og Udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll


Læs mere om klagesager

Patientklagesystemet – hvem behandler en sag?

Forløb i en klagesag – mulighed for partshøring af to omgange

Hvad skal du være opmærksom på når du parthøres i en klagesag

Eksempel på partshøring

Tilsynssag – mest for privatpraktiserende