Patientklager

Hvis du får en klage

Alle autoriserede sundhedspersoner vil statistisk set opleve at blive involveret i en patientklagesag – dette sker også for jordemødre. Der er desværre en tendens til at antallet af patientklager stiger, og derfor ser vi flere og flere jordemødre blive berørt af patientklager. Der er mange forklaringer på stigningen af klagesagerne og uanset, hvad den konkrete forklaring er, i den sag du er involveret i, så anbefaler vi, at du kontakter Jordemoderforeningen, straks du bliver oplyst om sagen.

Alle autoriserede sundhedspersoner vil statistisk set opleve at blive involveret i en patientklagesag – dette sker også for jordemødre. Der er desværre en tendens til at antallet af patientklager stiger, og derfor ser vi flere og flere jordemødre blive berørt af patientklager. Der er mange forklaringer på stigningen af klagesagerne og uanset, hvad den konkrete forklaring er, i den sag du er involveret i, så anbefaler vi, at du kontakter Jordemoderforeningen, straks du bliver oplyst om sagen.

Vi står i Jordemoderforeningen klar til at svare på dine spørgsmål og tilbyder juridisk- og jordemoderfaglig bistand hele vejen gennem din patientklagesag – kontakt os derfor endelig – du finder vores oplysninger her på siden. Herudover vil vi anbefale, at du drøfter situationen med din leder, en god kollega eller, hvem du ellers har tillid til. Det eneste, du ikke må gøre, er at stå alene med sagen. Vi ved af erfaring, at det er bedst, hvis man involverer andre.

Nedenfor kan du læse om klagesystemet og hvordan det fungerer – og hvis du er medlem, kan du ligeledes læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du partshøres i en patientklagesag, samt se eksempler herpå.


Hvis du får en klagesag kan du kontakte:

Jurist Pernille Thykier

pet@jordemoderforeningen.dk

Telefon: 46 95 34 16

Forsknings- og Udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll

ams@jordemoderforeningen.dk

Telefon: 46 95 34 03


Læs mere om klagesager

Patientklagesystemet – hvem behandler en sag?

Forløb i en klagesag – mulighed for partshøring af to omgange

Tilsynssag – mest for privatpraktiserende

Hvad skal du være opmærksom på når du parthøres i en klagesag

Eksempel på partshøring