Internationalt samarbejde

Nedenfor finder du nogle af de internationale samarbejdspartnere, som Jordemoderforeningen arbejder med.

Nordisk Jordmorforbund, NJF
Nordisk Jordmorforbund har til formål at fremme jordemødres faglige udvikling og interesser samt at styrke jordemødres arbejdsmæssige og faglige samarbejde mellem de nordiske lande.

Til styrelsesmødet i 2018 blev der lavet et manifest
Læs manifestet
EFNNMA – European Forum of National Nursing and Midwifery Accosiation and WHO
EFNNMA’s mål er blandt andet at medvirke i og influere debatten om sundhedsfremme og omsorg i Europa, samt at styrke og promovere udvekslingen af information, ideer og politikker mellem de nationale jordemoderorganisationer og WHO.

EFNNMA statement on strenghtening nursing and midwifery workforce in the WHO European Region 2010

Læs de andre statements og andre informationer på EFNNMA’s hjemmeside
European Midwives Association (EMA)
European Midwives Association (EMA) er en non-profit og ikke-statslig organisation af jordemødre, der repræsenterer jordemoderorganisationer og -foreninger fra medlemslande i den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og EU-ansøgerlande 

Læs mere på EMAs hjemmeside
ICM – The International Confederation of Midviwes
ICM støtter, repræsenterer og arbejder på at styrke de profesionelle organisationer mellem jordemødre på et globalt plan. ICM har over 90 medlemsorganisationer i mere end 70 lande. ICM arbejder med jordemødre og jordemoderorganisationer globalt med henblik på at sikre kvinders rettigheder og adgang til jordemoderomsorg før, under og efter fødslen.

Læs mere på ICM’s hjemmeside