Forløb i en klagesag – mulighed for partshøring af to omgange