Tilsynssag – mest for privatpraktiserende

Styrelsen for patientsikkerhed kan indlede tilsynssager både overfor behandlingssteder og overfor sundhedspersoner. Du er som medlem af Jordemoderforeningen altid velkommen til at kontakte os, såfremt du bliver kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi bistår dig til møder mm. såfremt du ønsker det.

Reaktivt tilsyn: Styrelsen for patientsikkerhed føre tilsyn med sundhedsvæsnet i Danmark. Hvis styrelsen bliver opmærksom på at patientsikkerheden et sted i sundhedsvæsenet ikke lever op til den anerkendte faglige standard, så kan styrelsen indlede en tilsynssag.
Proaktivt tilsyn: Styrelsen for patientsikkerhed udvælger løbende fagområde, hvor der indledes tilsyn. Behandlingsstedet varskos forud for tilsynet.

Ankemulighed

Du kan klage til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser indenfor 4 uger, såfremt du får kritik med nedenstående sanktioner:

  • midlertidigt at fratage dig din autorisation
  • midlertidigt at indskrænke dit virksomhedsområde
  • at forbyde dig midlertidigt at arbejde inden for dit autorisationsområde
  • at suspendere din autorisation

Du er altid velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat – se kontaktoplysninger – såfremt du har behov for hjælp til udarbejdelse af partshøringen. Vi har tavshedspligt over for alt, hvad du fortæller, og vi har både juridisk og faglig kompetencer til at hjælpe dig med dit svar.