“Venindefødsel” / Lejlighedsvis behandling

”Venindefødsler” / lejlighedsvis behandling

Det er ikke ualmindeligt, at jordemødre også er jordemødre for deres veninder, søstre mm. Det er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for, men man skal være opmærksom på nogle forskellige forhold, der gør sig gældende;

Der er to forskellige situationer, hvor du har forskellige pligter:

Hvis du ønsker at føde med din veninde på et hospital, hvor du ikke er ansat:

Kontakt det pågældende det fødested og drøfte med Chefjordemoderen, hvilke muligheder der er i den konkrete situation. Det er endegyldigt, det pågældende fødested der afgøre, om det er muligt eller ej. Der er forskellige praksis fra fødested til fødested.

Hvis du ønsker at føde hjemme med din veninde:

Indledningsvis skal du sikre dig, at varetagelsen af fødslen vil være indenfor jordemoderens forbeholdte virksomhedsområde.

I udgangspunktet skal alle behandlingssteder registerets i Behandlingsstedsregisteret under Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er dog en undtagelse til oprettelse i Behandlingsstedsregisteret hvis;

  • Behandlingen er lejlighedsvis,
  • du behandler familie eller venner,
  • behandlingen er af mindre omfattende karakter (en håndsrækning) og
  • behandlingen er ulønnet .

Styrelsen for Patientsikker oplyser imidlertid Jordemoderforeningen om; “…at når en jordemoder i sin egenskab af jordemoder deltager ved hjemmefødsler for veninder/kollegaer, eller giver svangreomsorg igennem graviditeten og yder fødselshjælp, er det ikke at betragte som en håndsrækning i ny og næ, men behandling omfattet af registrerings- eller underretningspligten.” Reglerne om registrerings- og underretningspligt findes i Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. jf. § 4, stk. 1. nr. 1. Du skal efter § 5, stk. 1 underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om din jordemoderfaglige ydelse, ved at udfylde en elektronisk blanket, der kan findes på Styrelsens hjemmeside. Læs mere her.

Under hele forløbet er du omfattet journalføringsreglerne – læs mere om dine pligter her

Slutteligt er det god praksis at orientere fødestedet, hvor kvinden er tilknyttet, om at du assisterer kvinden ved hjemmefødslen.