Efteruddannelse

Her på siden kan du hente inspiration, hvis du overvejer at efteruddanne dig. Som jordemoder har du en række muligheder og nedenfor finder du links til relevante uddannelsessteder.

Efteruddannelse ved professionshøjskolerne
Professionshøjskolerne udbyder diplomuddannelser indenfor mange forskelllige områder. Diplomuddannelsens primære sigte er at kvalificere medarbejdere i deres praksis inden for deres profession. Diplomuddannelserne er blandt andet et tilbud til de, der ikke er professionsbachelorer.
Sundhedsfaglige diplomuddannelser
De sundhedsfaglige diplomuddannelser er en kompetencegivende videregående uddannelse normeret til 60 ECTS point, som svarer til en studerendes fultidsarbejde i et år. Diplomuddannelserne er opbygget af seks moduler. Et obligatorisk sundhedsfagligt modul, fire valgfrie moduler samt et afsluttende afgangsprojekt. De seks moduler kan tages som et hel- eller deltidsstudie, således vil hvert modul vare henholdsvis seks eller tolv uger. Det er muligt at fuldføre en hel diplomuddannelse på 40 uger, men det er også muligt at fordele studiet over længere tid, dog skal studiet være fuldført inden for seks år. 

Læs mere om de sundhedsfaglige diplomuddannelser
Diplomuddannelse i Professionspraksis
Uddannelsen udbydes lidt forskelligt fra semester til semester af professionshøjskolerne. Du kan få et overblik over det aktuelle udbud på UddannelsesGuiden.

Du kan læse mere om studieordningen på professionhøjskolernes hjemmeside. Det er muligt at tage moduler på forskellige professionshøjskoler. For eksempel kan det obligatoriske sundhedsfaglige modul tages på den lokale professionshøjskole og de fire valgfrie tages på en professionshøjskole, der udbyder de moduler, som har den studerendes interesse. På længere sigt vil der ligeledes være mulighed for at vælge moduler på de sociale- og pædagogiske professionshøjskoler.

Hvert modul koster mellem 6.000-12.800 Dkr. alt efter hvilket modul der er tale om, og hvilken professionshøjskole der udbyder.

Udbuddet af diplomuddannelser specifikt målrettet jordemødre varierer over tid, men mange af uddannelserne vil alligevel være relevante for jordemødre. For eksempel kunne uddannelser under emner som sundhed og/eller ungdoms- og voksenpædagogik have tilbud, der også ville være relevante for jordemødre.

Læs mere om alle diplomuddannelserne på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider:
VIA University College
University College Nordjylland
Københavns Professionshøjskole – Uddannelser og videreuddannelser (kp.dk)
Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen Absalon
University College Syddanmark
University College Syddanmark
Uddannelsesguiden
På UddannelsesGuiden kan du finde en samlet oversigt over videreuddannelses muligheder.
Voksenuddannelse.dk
Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.

Har du tilføjelser?

Kender du til relevante uddannelser, der bør nævnes på denne liste, kan du kontakte forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll.