Er du uddannet i udlandet?

Hvis du har taget en uddannelse i udlandet, har du måske brug for at få den vurderet for at komme videre med arbejde eller uddannelse i Danmark. Det kan du få vejledning i hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere

Are you educated abroad?

If you have taken an education abroad, you may need to have it assessed in order to continue with work or education in Denmark. You can get guidance from the Danish Patient Safety Authority.

Read more