Kandidatprisen

Flere og flere jordemødre vælger at videreuddanne sig igennem et kandidatforløb, og der skrives derfor hvert år mange spændende specialer.

I forbindelse hermed vedtog Hovedbestyrelsen i 2018, at der skulle åbnes mulighed for at tildele en kandidatspecialepris til en jordemoder, der havde skrevet et spændende kandidatspeciale med betydning for jordemoderfaget.

Prisen vil blive uddelt hvert andet år. Med prisen følger en honorering på kr. 10.000 kr. Næste kandidatprisoverrækkelsen vil finde sted i starten af 2026. Kandidatspecialeprisvinderen vil blive direkte kontaktet i slutningen af 2025, hvor detaljerne omkring prisoverrækkelsen vil blive aftalt.

Er du medlem af Jordemoderforeningen og har afsluttet din kandidatuddannelse i perioden fra efteråret 2023 til og med første halvår af 2025, kan du søge kandidatspecialeprisen.
Ansøgningsfristen blive annonceret i starten af 2025.

Hvis du ønsker at ansøge, skal du udfylde et ansøgningsskema, og efterfølgende sende det sammen med en pdf-fil af dit speciale til sek@jordemoderforeningen.dk.

Specialerne vil blive vurderet af et udvalg bestående af tre jordemødre med akademiske kompetencer på ph.d.-niveau.