Bachelorprisen

Har du afsluttet jordemoderuddannelsen i 2023?

Jordemoderforeningen har siden 2011 hvert år uddelt tre bachelorpriser. Bachelorprisen er med til at hylde den viden, som nyuddannede jordemødre har arbejdet hårdt på at generere.

Medlemmer af Jordemoderforeningen, som har afsluttet Jordemoderuddannelsen i 2023 kan søge bachelorprisen. Bachelorprisen tildeles de tre opgaver, som bachelorpriskomiteen vurderer mest nytænkende og originale samt aktuelle og relevante for jordemoderfaget.
Bachelorpriskomiteen består af jordemødre, der repræsenterer jordemoderfaget bredt.

Med prisen følger en honorering på henholdsvis 8.000 kr., 4.000 kr. og 2.000 kr. Hvis du ønsker at ansøge, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det sammen med en pdf-udgave af dit bachelorprojekt, til sek@jordemoderforeningen.dk senest den 1. august 2023.  

Bachelorprisen er tidligere blevet uddelt på Jordemoderforeningens kongres eller medlemsmøde, men prisoverrækkelsen vil fremover få sit eget arrangement. Det giver endnu bedre mulighed for at sætte fokus på de stærke kompetencer, som ligger i de enkelte opgaver.

Bachelorprisoverrækkelserne vil finde sted i starten af 2024. Bachelorprisvinderne vil blive direkte kontaktet i efteråret 2023, hvor detaljerne omkring prisoverrækkelsen vil blive aftalt.

Du finder ansøgningsskemaet her

Adgang for bachelorpriskomiteen