1. Forord


Denne artikelserie giver en basisviden om de lægemiddelgrupper, som jordemødre ofte kommer ud for i praksis. Det gælder især lægemidler, der anvendes i forbindelse med fødslen, lægemidler ved sygdomme i graviditeten, men også håndkøbspræparater har en fremtrædende plads, da flere af disse anbefales til gravide og ammende. Lægemidler, der i mindre grad bruges til gravide eller kvinder i den fødedygtige alder, er ikke omtalt. Hertil henvises til www.medicin.dk. Det gælder også, hvad angår præparatnavne. Der er kun angivet eksempler på præparatnavne indenfor fx synonympræparater. Oplysningerne om brug af lægemidler til gravide og ammende er i overensstemmelse med www.medicin.dk og Sandbjerg guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Grundbegreber inden for farmakologi kan læses i afsnittene Almen farmakologi og Lægemiddelformer. Min gamle arbejdsplads Pharmakon takkes for tilladelse til at bruge udvalgte dele af bogen Almen farmakologi.

Jordemødrene Randi Iversen og Pernille Jordt takkes for mange gode oplysninger, der har hjulpet mig i mine bestræbelser på at gøre artiklerne så jordemoderrelevante som muligt.

Lægerne Nini Møller og Jens Langhoff-Roos takkes for værdifuld hjælp, især på områder, hvor farmakologien grænser op til obstetrikken.

Jordemoderforeningen takkes for initiativet til, at min gamle bog fra 1984 blev revideret og udvidet samt lagt på hjemmesiden.

Gert Petersen