4.8 Eksempler på lægemidler, anvendt under graviditet


Indhold

Eksempler på lægemidler, anvendt under graviditet

 1. Stoffer med betydelig risiko for teratogen effekt eller anden fosterpåvirkning
 2. Lægemidler med en vis risiko for teratogen effekt eller anden fosterpåvirkning
 3. Lægemidler, som er eller har været mistænkt for at kunne skade fosteret, men hvor årsagssammenhængen aldrig entydigt er bevist
 4. Lægemidler,som kan fremkalde bivirkninger hos barnet ved anvendelse i slutningen af graviditeten eller omkring fødselstidspunktet

Eksempler på lægemidler, anvendt under graviditet

1. Stoffer med betydelig risiko for teratogen effekt eller anden fosterpåvirkning:

 • ACE-hæmmere, fx enalapril 
 • Acitretin
 • Alitretinoin
 • Androgener
 • Alkohol
 • Aminoglykosider, især gentamycin
 • Cytostatika, især folinsyreantagonister og alkylerende stoffer
 • Ergotamin
 • Fluorquinoloner
 • Isotretinoin
 • Jodid
 • Litium
 • Mifepriston
 • Misoprostol
 • Podofyllin
 • Radioaktivt jod
 • Thalidomid
 • Tetracykliner
 • Vitamin-K antagonister, især warfarin

Gå til toppen af siden

2. Lægemidler med en vis risiko for teratogen effekt eller anden fosterpåvirkning:

 • Antidiabetika, orale
 • Antiepileptika, især phenytoin, primidon og valproat
 • Antityreoide midler
 • Chinin, store doser
 • Klorokin i gigtdoser
 • Vitamin-A, store doser
 • Vitamin-D, store doser
 • Østrogener i store doser

Gå til toppen af siden

3. Lægemidler, som er eller har været mistænkt for at kunne skade fosteret, men hvor årsagssammenhængen aldrig entydigt er bevist:

 • Acetylsalicylsyre
 • Amfetamin
 • Antihistaminer
 • Antipsykotika
 • Benzodiazepiner
 • Coffein
 • Cykliske antidepressiva
 • Fenemal
 • Metronidazol
 • Spermicider

Gå til toppen af siden

4. Lægemidler,som kan fremkalde bivirkninger hos barnet ved anvendelse i slutningen af graviditeten eller omkring fødselstidspunktet:

 • Acetylsalicylsyre (blødninger)
 • Antidiabetika (hypoglykæmi)
 • Anæstetika i store doser (respirationsdepression)
 • Fenemal (respirationsdepression)
 • Betareceptorblokerende stoffer (bradykardi, hypoxi, hypoglykæmi)
 • Antidepressiva (seponeringssyndrom)
 • Diazepam (hypotoni, respirationsdepression)
 • Fenytoin (blødninger)
 • Indometacin og beslægtede præparater (lukning af ductus arteriosus, oligohydramnios)
 • Litium (forgiftning)
 • Opioider (respirationsdepression, abstinenssymptomer)
 • Sekalepræparater (hypoxi)
 • Sulfonamider (ikterus)
 • Vitamin-K antagonister (blødninger)
 • Ondansetron

Gå til toppen af siden