4.8 Eksempler på lægemidler, anvendt under graviditet