4.4 Humane undersøgelser


Indhold

  1. Humane undersøgelser

Humane undersøgelser

Oplysninger om fosterskader hos mennesker stammer oftest fra epidemiologiske undersøgelser, hvor lægemiddelforbruget under graviditeten registreres. Dette udføres som sammenlignende undersøgelser. Populationen kan bestå af en gruppe gravide, som behandles med det pågældende lægemiddel, og en gruppe gravide, der ikke behandles medikamentelt. En sammenligning af misdannelseshyppigheden i de to grupper er da mulig. Undersøgelsen kan udføres prospektivt (fremadrettet fra en forud valgt startdato). De fleste prospektive undersøgelser er baseret på interviews under svangerskabet, oftest i forbindelse med lægekonsultation. En alternativ metode er at udvælge børn med medfødte misdannelser og en gruppe sunde børn. Undersøgelsen kortlægger da lægemiddelforbrugets omfang i de to grupper af mødre. Resultaterne fra sidstnævnte undersøgelsesmetode er ikke så pålidelige, idet undersøgelsen altid er begrænset til at være retrospektiv (tilbageskuende) og er da, som enhver anden retrospektiv undersøgelse, behæftet med visse usikkerheder. Endvidere står størrelsen af de to grupper sjældent i et realistisk forhold til hinanden.

I retrospektive undersøgelser er mulighederne for bias (forudindtagethed, skævhed) store, idet der i sådanne undersøgelser altid er en tendens til overrapportering af medicinforbruget hos mødre til børn med misdannelser, dødfødte børn eller mødre, som har haft en ufrivillig abort. Såvel undersøgeren som moderen er mere tilbøjelige til at finde begivenheder, inklusive medicinindtagelse, der kan forklare det skete. Måske beror metodens usikkerhed snarere på en underrapportering hos mødre til sunde børn. Retrospektive studier laves ofte adskillige år efter, at svangerskabet er afsluttet, og oplysningerne kan derfor yderligere være tvivlsomme.

Også ved prospektive undersøgelser kan man få falske oplysninger, men disse vil ikke i samme grad være præget af graviditetens udfald. I sådanne prospektive undersøgelser er antallet af misdannede børn meget lavere, da de personer, der indgår i retrospektive undersøgelser, ofte er kvinder, hvis graviditet har fået et uheldigt forløb.

Gå til toppen af siden