6.3 Sammenfatning og referencer


Indhold

Sammenfatning og referencer

  1. Sammenfatning
  2. Referencer

Sammenfatning og referencer

1. Sammenfatning

Det er almindeligt accepteret, at truende for tidlig fødsel må forebygges og behandles. Man har i dag lægemidler til rådighed, som er anvendelige om end ikke ideelle.

Atosiban er en oxytocinantagonist, der er mindst lige så effektiv og har færre bivirkninger end beta-2-agonister. 
Behandlingen med atosiban startes ved i.v. injektion efterfulgt af i.v. dråbeinfusion. Her startes med en større begyndelsesdosis.  

Beta-2-agonister øger hjertefrekvensen hos moderen og kan give en let forhøjelse af det systoliske blodtryk og fald i det diastoliske blodtryk. Blodtryk og puls må holdes under observation.

Beta-2-agonister kan hos diabetikere forværre tilstanden, og hos patienter med latent diabetes provokere debut. Glucose i urinen må kontrolleres under den indledende behandling.

Calciumantagonister gives oralt og har kun milde bivirkninger.

Indometacin kan bruges som et muligt alternativ ved gestationsalder under 34.uge.

Nitroglycerin kan anvendes ved behov for akut vehæmning som alternativ til Beta-2-antagonister.

2. Referencer

1. Katz, V.L. & Farmer, R.M.: Controversies in tocolytic therapy. Clin.Obstet.Gynecol 1999, 42, 802-819.

2. Smith, GN. & Brien, J.F.: Use of nitroglycerin for uterine relaxation. Obstet. Gynecol.Surv. 1998, 53, 559-565.

3. The European Atosiban Study Group: The oxytocin antagonist atosiban versus the (-agonist terbutaline in the treatment of preterm labor. Acta Obstet. Gynecol. Scand 2001, 80, 413-422.

4.The Worldwide Atosiban versus Beta-agonists Study Group: Effectiveness and safety of the oxytocin antagonist atosiban versus beta-adrenergic agonists in the treatment of preterm labourn. Brit.J.Obstet. Gynaecol. 2001, 108, 133-142.

5. Norman, J.E. et al: Vaginal progesterone prophylaxis for preterm birth (the OPPTIMUM study): an multicentre, randomized, double-blind trail. Lanvet 2016, 387.

6. Koren,G. et al: Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: A meta-analysis. Ann pharmacother. 2006, 40, 824-829.

7. Renzo,G. et al: Progesteron and pregnancy. Curr.Opin.Obstet.Gynecol. 2005, 17, 598-600.

8. Ekerhovd,E. & Bullarbo,M.: Sublingual nitroglycerin seems to be effective in the management of retained placenta. Acta Obstet. Gynecol. Scand.b   2008, 87, 222-225.

9. Carlin,A. et al: Tocolytics and preterm labour. Brit.Med.J. 2009, 338, 727-728.

10. Heus,R. et al: Adverse drug reactions to tocolytic treatment for preterm labour: prospective cohort study. Brit.Med.J. 2009, 338, 744-749.

11. Wytter, W.G. & Silberg, I.E.: Skal vi behandle åpentstående ductus? Tidsskr.Nor.Lægeforen. 2009, 129, 1445.

12. Bratlid, D. & Farstad, T.: Persisterende ductus arteriosus hos for tidlig fødte barn. Tidskr.Nor.Lægeforen. 2009, 129, 1445-1458.

13. Alfirevic, Z.: Tocolytics: do they actually work? Brit.Med.J. 2012, 345, 6531.

14. Haas, D.M. et al: Tocolytic therapy for preterm delivery: systematic review and network meta-analysis. Brit.Med.J. 2012, 345, 6226.

15. Mezu-Ndubuisi, O.J. et al: Patent ductus arteriosus in premature neonates. Drugs 2012, 72, 907-916.

16. Olesen AW, Svare J, Atke A et al. Tokolyse. DSOG Sandbjerg Guidelines. 2011.

17. Vliet, E. et al: Nifedipine versus atosiban for threatened preterm birth (APOSTEL lll): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2016, 387.

18. Coomarasamy, A. et al: A randomized trial of progesteron in women with bleeding in early pregnancy. N. Engl .J. Med. 2019, 380, 1815-1824.

19. Greene, M.F.; Progesterone for threatened abortion. N. Engl .J. Med. 2019, 380, 1867-1866.