Overenskomsterne på det offentlige område skal fornys

Jordemoderforeningen har, sammen med vores hovedorganisation Akademikerne, indgået nye overenskomster på det statslige, regionale og kommunale område.

Overenskomsterne er to-årige og løber fra 1. april 2024 til 1. april 2026.

Overenskomsterne har en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent og sikrer en reallønsfremgang i perioden.

Overenskomsterne skal til afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere om de enkelte aftaler: