2.11 Forgiftninger


Indhold

  1. Forgiftninger
    1. Hyppighed

Forgiftninger

Ved lægemiddelforgiftninger forstås skadelige virkninger fremkaldt af doser, der er større end sædvanlige terapeutiske doser. Det er dog vanskeligt at skelne mellem egentlige forgiftninger og bivirkninger, opstået på grund af overdosering.

Hyppighed

Mange forgiftningstilfælde skyldes lægemidler; især er psykofarmaka, sovemidler og smertestillende midler ansvarlige. Hyppigt er årsagen dog også en kombination af enten flere lægemidler eller lægemidler og alkohol.

Nogle forgiftninger skyldes, at man bevidst indtager for stor en dosis for at undgå smerter eller andet ubehag. Evt. kan det være i forbindelse med et selvmordsforsøg.

Mange forgiftninger er dog utilsigtede og skyldes fejltagelser, fx ved brug af andres medicin, udenlandske præparater, gammel medicin eller forveksling, bl.a. ved omhældning i anden emballage eller opbevaring sammen med madvarer.

Børns nysgerrighed kan bevirke, at de forgriber sig på tillokkende medicin, hvis den opbevares på en måde, så de kan få fat i den.

Forgiftninger hos narkomaner skyldes ofte overdosis af et narkotikum. 
Forgiftninger behandles ofte ved indgift af specifikke modgifte, kaldet antidoter. Det kan fx være receptorblokerende midler. 
Medicinsk kul gives ofte for at hindre absorption af en gift. Kullet binder en række giftstoffer i mavesækken og er effektivt ved de fleste forgiftninger, hvis man søger hjælp tids nok.

www.giftlinjen.dk giver god information om forgiftninger.