2.14 Lægemidler og trafik


Indhold

Lægemidler og trafik

  1. Sløvende piller
  2. Trafikfarlige lægemidler uden advarselstrekant
  3. Praktiske forhold


Lægemidler og trafik

Visse lægemidler kan virke sløvende eller berusende. Disse lægemidler kaldes “trafikfarlige”, da de efter indtagelse kan fremkalde farlige situationer i trafikken på grund af nedsat reaktionsevne. De aktuelle lægemidler er mærket med advarselstrekant. Advarslen gælder også for arbejde med farlige maskiner og ved andet risikofyldt arbejde. 

1. Sløvende lægemidler

Eksempler på lægemidler, der virker sløvende er:

  • antiepileptika
  • sovemidler
  • anxiolytika
  • antihistaminer til transportsyge
  • visse hostemidler
  • opioider       
  • muskelafslappende midler.

Indtages disse trafikfarlige lægemidler sammen med alkohol, kan deres sløvende virkning forstærkes væsentligt. 

Gå til toppen af siden

2. Trafikfarlige lægemidler uden advarselstrekant

Advarselstrekanten er forbeholdt de lægemidler, som virkelig udgør en trafikfare. Der findes dog også lægemidler, som ikke er mærket med advarselstrekant, men som alligevel kan være trafikfarlige i visse situationer. Det gælder fx antipsykotika og antidepressiva. Overdosering med insulin kan give for lavt blodsukker med svimmelhed, utilpashed og nedsat reaktionsevne,  kan være farligt i trafikken. Lægemidler, der nedsætter blodtrykket kan give de samme symptomer.  

Gå til toppen af siden

3. Praktiske forhold

Der kan være betydelige individuelle variationer mht. et lægemiddels sløvende effekt, og i hvor høj grad det nedsætter reaktionsevnen. Patienter, der er i behandling med trafikfarlige lægemidler, bør derfor undgå at køre bil og lignende, indtil lægemidlets virkninger og bivirkninger kendes. 

Et lægemiddels trafikfarlige evne hænger dog i reglen sammen med dosis størrelse, og ofte vil enkeltdoser eller langvarig dosering ikke indebære nogen risiko. Den sløvende virkning er i reglen også mest udtalt i begyndelsen af behandlingen, fx i den første uge, og ved øgning af dosis eller ved præparatskift. 

Advarselstrekanten må ikke misforstås sådan, at patienter i langtidsbehandling holder op med at tage medicinen, hvis de ønsker at køre bil. Af hensyn til trafiksikkerheden er det oven i købet vigtigt, at fx epileptikere er i en god forebyggende behandling.

Gå til toppen af siden