2.7 Resume


Fig. 13 viser en skematisk oversigt over et lægemiddels skæbne i organismen. De omtalte emner kan således kort resumeres ved hjælp af denne figur.

1. Absorption. Lægemidlet bringes fra absorptionsstedet over i det cirkulerende blod.

2. Fordeling. Lægemidlet føres rundt i organismen med det cirkulerende blod.

3. Plasmaproteinbinding. Lægemidlet bindes eventuelt til plasmaproteiner, hvorfra det igen afgives.

4. Virkning. Lægemidlet trænger gennem kapillærmembranen og transporteres via vævsvæsken til virkningsstedet. Herfra afgives det igen til plasma.

5. Binding til væv. Lægemidlet bindes eventuelt i specielle væv eller organer, hvorfra det igen afgives.

6. Omdannelse. Lægemidlet bringes fra blodet ind i levercellerne, hvor omdannelsen finder sted. Omdannelsesprodukterne, metabolitterne, afgives til blodet.

7. Udskillelse. Omdannelsesprodukter og frit lægemiddel udskilles af organismen gennem nyrerne.

Fig.13: Skematisk oversigt over et lægemiddelsskæbne i organismen