2.1 Farmakologi


Indhold

Farmakologi

  1. Farmakokinetik
  2. Farmakodynamik
  3. Almen farmakologi
  4. Speciel farmakologi

Farmakologi

Farmakologi handler om lægemidlers egenskaber i organismen og deres anvendelse, og er opdelt i to hovedområder, der supplerer hinanden: farmakokinetik og farmakodynamik.

1. Farmakokinetik

Farmakokinetik er læren om lægemidlers skæbne i organismen ‑ eller hvordan organismen påvirker lægemidlet. Farmakokinetik beskriver således de processer, et lægemiddel gennemgår i organismen under dets vej fra optagelse til udskillelse.

2. Farmakodynamik

Farmakodynamik er læren om lægemidlers virkning i/ på organismen ‑ eller hvordan lægemidlet påvirker organismen. Farmakodynamik er derfor en beskrivelse af de reaktioner, der opstår i organer, væv eller celler efter indgift af et lægemiddel. 
En anden opdeling, der går på tværs af ovennævnte, er opdelingen i almen og speciel farmakologi.

3. Almen farmakologi

Almen farmakologi beskriver de forhold, der i princippet er fælles for alle lægemidler, fx absorption, fordeling, elimination og virkningsmekanismer.

4. Speciel farmakologi

Speciel farmakologi giver en systematisk oversigt over de enkelte lægemidlers eller lægemiddelgruppers egenskaber, fx indikationer, doseringsforhold og bivirkninger.

Gå til toppen af siden