5.1 Lægemidler med uteruskontraherende virkning


Indhold

Lægemidler med uteruskontraherende virkning

  1. Uteruskontraherende lægemidler
  2. 4 hovedgrupper af lægemidler med uteruskontraherende virkning

Lægemidler med uteruskontraherende virkning

1. Uteruskontraherende lægemidler

Vestimulerende lægemidler er uundværlige i obstetrikken, men de er ikke ufarlige. Derfor er det vigtigt at kende kontraindikationer, og vide hvilke risici der er ved overdosering og dosering på forkert tidspunkt.

Uteruskontraherende midler anvendes ved igangsættelse af fødsel og abortus provocatus, ved primær eller sekundær vesvækkelse, ved manglende kontraktion af uterus efter fødsel og abort og som rutinemæssig blødningsprofylkase.

2. Der er 4 hovedgrupper af lægemidler med uteruskontraherende virkning

Der er 4 hovedgrupper af lægemidler med uteruskontraherende virkning

Ved svær postpartum blødning pga uterusatoni kan midlerne med fordel kombineres, hvorved der opnås en forstærket virkning.