5.6 Sammenfatning og referencer


Indhold

Sammenfatning og referencer

  1. Sammenfatning
  2. Referencer

Sammenfatning og referencer

1. Sammenfatning

Til vefremkaldelse eller vestimulation gives oxytocin som i.v. infusion 
Uterus følsomhed for oxytocin øges gradvist mod slutningen af graviditeten.

Overdosering af oxytocin kan give veer med øget hviletonus eller kraftige veer med risiko for fosterasfyksi og uterusruptur.

Oxytocin fremmer mælkeudtømmelsen og benyttes ved brystspændthed hos diegivende.

E-prostaglandiner gives vaginalt, enten som gel intracervicalt eller vaginalt som gel, vagitorie eller indlæg. Vaginale prostaglandiner modner cervix.

F-prostaglandiner gives som injektionsvæske, og har en kraftig uteruskontraheende effekt. De kan anvendes ved uterusatoni pp.

Under ikke fødselsmodne forhold er prostaglandiner mere effektive end oxytocin.

I modsætning til oxytocin har prostaglandiner ingen væskeretinerende effekt.

Prostaglandiner øger uterus’ følsomhed for oxytocin, men omvendt kan oxytocin også stimulere frigørelsen af prostaglandiner.

Mavetarmgener optræder hyppigere ved injektion af prostaglandiner, mens det ved vaginale indgiftsmåder, især intracervicalt, sjældent giver bivirkninger.

Sekalepræparaternes uteruskontraherende effekt udnyttes efter fødslen, da virkningen på uterus er ret kraftig og langvarig.

Ved for lang behandlingstid og i større doser kan Methergin give forhøjet blodtryk.

Antiprogesteronet Mifegyne anvendes til medicinsk abort samt ved foetus mortuus.

2. Referencer

1.Skajaa, K., Siegumfeldt, J. & Meelsen, A.: Ambulant igangsættelse. Tidskr.Jordemødre, 1998, 11, 4 -7.

2.Lyndrup, J.: Hvorfor begynder fødslen? Tidskr. Jordemødre, 1998, 11, 8-12.

3.Nielsen, M.: Metoder til igangsættelse. Tidsskr.Jordemødre, 1998, 11, 14-15.

4.Lyndrup ,J.:Igangsættelse af fødsler. Md.skr.prakt. Lægegern. 1998, 76, 767-772.

5.Gonser, M.: Labor induction and augmentation with oxytocin: pharmacokinetic considerations. Arch.Gynecol.Obstet. 1995, 256, 63-66.

6.Xenakis, E.M. & Piper, J.M.: Chemotherapeutic induction of labour. Drugs,1997, 57, 61-68.

7.Summers, L.: Methods of cervical ripening and labor induction. J.Nurse Midwifery 1997, 42, 71-85.

7.Jennings, J.C.: Pharmacological management of labor. J.Pharm. Pract. 1993, 4, 231 – 244.

8.O`Brian ,W.F.: The role of prostaglandins in labor and delivery. Clin.Perinat. 1995, 22, 973-984.

9.Akosuna ,N. et al : Ergot alkaloids. Drugs 1998, 56, 523-535.

10. Olsen, C:D. et al: Reintroduktion af medicinsk abort i Danmark.. Ugeskr.Læg. 2000, 162, 1742-1744.

11. Lidegaard, Ø & Falck Larsen, J.: Tidlig medicinsk abort. Ugeskr.Læg. 1999, 161, 3275-3277.

12. Stenlund, P.M et al: Induction of labor with mifepristone – A randomized, double-blind study versus placebo 1999, 78, 793-798.

13. Towers,C.V et al: The use of prostaglandin E2 in pregnant patients with asthma. Amer.J.Obstet.Gynecol. 2004, 190, 1777-1780.

14. Kjeldset,A.: Cytotec skal bruges I lav dosis. Tidsskr.jordem. 2004, 12, 40-41.

15. Bjørnerem,Å. Et al: Blødning post partum – profylakse og behandling i Norge. Tidsskr.Nor.Lægeforen. 2002, 122, 2536-2537.

16. Nielsen,B.B.: Reduceret post partum-blødning efter sublingval misoprostol: et randomiseret dobbeltblindt klinisk studie i et udviklingsland — sekundærpublikation. Ugeskr. Læg. 2006, 168, 1341-1343.

17. Andresen, D.M. et al: Misoprostol — et sikkert præparat til igangsætning af fødsler? Ugeskr.Læg. 2006, 168, 3711-3714.

18. Mohan,A.R. & Bennett,P.R.: Drugs acting on the pregnant uterus. Curr.Obstet.Gynecol. 2006, 16, 174-180.

19. Adnan,N. et al: Intramuscular versus intravenous oxytocin to prevent postpartum haemorrhage at vaginal delivery: randomised controlled trial. BMJ 2018 ;362:k3546. 

20. Maggi, C. et al: Labor induction with misoprostol vaginal insert compared with dinoprostone vaginal insert. Acta Obstet. Gynecol, Scand. 2019; 98: 1268-1273.

21. Bendix,J.M. et al: Induction of labor with high- or low-dosage oral misoprostol-A Danish descriptive cohort study 2015-16. Acta Obstet. Gynecol, Scand. 2019; 00:1-9.

22. Selin,L. et al: Dosage of oxytocin for augmentation of labor and women´s childbirth experiences: A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2021:00:1-8.