Kurser, netværk m.v.

Jordemoderforeningen udbyder kurser, medlemsmøder, temadage, webinarer, workshops, inspirations- og netværksdage målrettet foreningens medlemmer.

Der bliver desuden arrangeret specifikke aktiviteter for grupper af medlemmer uden overenskomst og tillidsrepræsentanter, fx privatpraktiserende jordemødre og jordemødre i lægepraksis.

Hvis du har ønsker og ideer til kursusaktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens kursusansvarlige Julie Herdal Molbech, jhm@jordemoderforeningen.dk

Gå til arrangementer


Jordemoderkaffe – Bliv klogere med Jordemoderforeningen

’Jordemoderkaffe’ er Jordemoderforeningens virtuelle forum, hvor Jordemoderforeningens formandskab og sekretariat tager aktuelle emner op i en ’talk’, alene eller sammen med relevante gæster.

‘Jordemoderkaffe’ sendes live på Jordemoderforeningens Facebookside, hvor du kan stille spørgsmål undervejs.

Hvis du ikke har mulighed for at se med live, kan du gense en optagelse af talken på Facebook eller her på siden.

’Jordemoderkaffe’ har i bedste jordemoderstil ikke en fast sendetid, men der vil blive planlagt et par ’talks’ om måneden. Hvis du har forslag til emner til en kommende talk, er du velkommen til at kontakte Jette Poder på jpo@jordemoderforeningen.dk.

Se eller hør tidligere udgaver af ‘Jordemoderkaffe’


Facebookgrupper

For grupper, der ønsker det, er der oprettet Facebookgrupper, hvor den faglige sparring og udveksling kan fortsætte.

Jordemoderforeningen administrerer følgende facebookgrupper:


Faglige netværk

Jordemoderforeningen faciliterer følgende netværksgrupper:


Fagklub for Privatpraktiserende

Fagklubben er netværk og talerør for privatpraktiserende medlemmer af Jordemoderforeningen.

Hvis du har spørgsmål til fagklubben, så kontakt juridisk konsulent Pernille Thykier, pet@jordemoderforeningen.dk

Meld dig ind i fagklubben


Fagklub for Privatansatte

Fagklubben er netværk og talerør for privatansatte medlemmer af Jordemoderforeningen.

Hvis du har spørgsmål til fagklubben, så kontakt juridisk konsulent Pernille Thykier, pet@jordemoderforeningen.dk

Meld dig ind i fagklubben


Netværk for jordemødre i lægepraksis

Jordemødre i lægepraksis har faglige netværk som er opdelt geografisk i Øst og Vest.
Netværksmøderne i både Øst og Vest arrangeres internt i netværkene og består typisk af et fagligt oplæg efterfulgt af faglig sparring og hyggeligt samvær.

Det faglige netværk Vest dækker Fyn og Jylland. Du skal være medlem af Jordemoderforeningen, for at deltage i det faglige netværk i Vest. Der kan være et mindre deltagergebyr for at deltage i netværkes møderne i Vest.

Det faglige netværk Øst dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden. I det faglige netværk Øst er det ikke et krav, at du er medlem af Jordemoderforeningen.
I Øst netværket kan man støtte netværket ved at indbetale 100 kr./årligt til at dække udgifter til forfriskninger til møderne og evt. gaver til gæsteundervisere. Denne indbetaling er frivillig.

Information om netværksmøder for jordemødre i lægepraksis deles via facebooksiden ”Jordemødre i Lægepraksis


Netværksgruppen, Perinatalt Mentalt Helbred

Netværket er for Jordemoderforeningens medlemmer i Hovedstadskredsen.
Netværket arbejder med kvinder og familiers mentale sundhed i graviditeten og i den tidlige familiedannelse. Netværket er for alle jordemødre, der interesserer sig for området, og du behøver derfor ikke specifikt at arbejde med sårbare kvinder og familier eller i Familieambulatoriet for at deltage.
Netværket mødes fire gange årligt. Der er en fast struktur for mødet, hvor der arbejdes temabaseret ud fra en klinisk case. Den aktuelle case danner grundlag for udarbejdelse af kliniske spørgsmål, som afsøges fagligt og evidensbaseret på de efterfølgende netværksmøder.  Når det er relevant – og hvor det har været muligt – er den tilegnede viden blevet suppleret med et oplæg fra en oplægsholder med særlig viden på det specifikke område.
Netværksgruppen er et lokalt initiativ i Hovedstadskredsen, og du skal derfor, udover at have aktiv medlemsstatus i Jordemoderforeningen, være tilknyttet Hovedstadskredsen for at deltage. Netværket har et begrænset antal pladser.
Netværket har et årligt kontingent på 500 kroner. Alternativt kan du betale 2 x 300 kr. Anden rate forfalder i august måned. Kontingentet går til forplejning og oplægsholdere.
Kontakt Forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll for at blive en del af netværket.


Netværk for udviklingsjordemødre

Netværket mødes to gange om året, og møderne planlægges på skift af netværkets deltagere. Mødet afvikles efter en fast struktur, hvor der bl.a. gennemgås aktuelle projekter og nye tiltag på de enkelte fødesteder og holdes et fagligt oplæg.
Yderligere benytter netværket sig flittigt af hinandens viden og erfaring imellem møderne, når der opstår situationer, hvor det kan være gavnligt at have mere dybdegående kendskab til forskellige praksisser rundt omkring i landet. 
Du skal være aktivt medlem af jordemoderforeningen og ansat i en stilling som udviklingsjordemoder for at deltage i netværket.
Kontakt forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll for at blive en del af netværket.