Faglige medlemstilbud

Jordemoderforeningen udbyder kurser, medlemsmøder, temadage, webinarer, workshops, inspirations- og netværksdage målrettet foreningens medlemmer.

Der bliver desuden arrangeret specifikke aktiviteter for grupper af medlemmer uden overenskomst og tillidsrepræsentanter, fx privatpraktiserende jordemødre og jordemødre i lægepraksis.

Hvis du har ønsker og ideer til kursusaktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens kursusansvarlige Mette Busk.

Fagklub for Privatpraktiserende

Fagklubben er netværk og talerør for privatpraktiserende medlemmer af Jordemoderforeningen.

Du kan læse mere om fagklub for privatpraktiserende her.

Hvis du har spørgsmål til fagklubben, så kontakt juridisk konsulent Pernille Thykier.

Fagklub for Privatansatte

Fagklubben er netværk og talerør for privatansatte medlemmer af Jordemoderforeningen.

Du kan læse mere om fagklub for privatansatte her.

Hvis du har spørgsmål til fagklubben, så kontakt juridisk konsulent Pernille Thykier.

Faglige netværk

Jordemoderforeningen faciliterer følgende netværksgrupper:

Netværksgruppen, Perinatalt Mentalt Helbred

Netværket er for Jordemoderforeningens medlemmer i Hovedstadskredsen.
Netværket arbejder med kvinder og familiers mentale sundhed i graviditeten og i den tidlige familiedannelse. Netværket er for alle jordemødre, der interesserer sig for området, og du behøver derfor ikke specifikt at arbejde med sårbare kvinder og familier eller i Familieambulatoriet for at deltage.
Netværket mødes fire gange årligt. Der er en fast struktur for mødet, hvor der arbejdes temabaseret ud fra en klinisk case. Den aktuelle case danner grundlag for udarbejdelse af kliniske spørgsmål, som afsøges fagligt og evidensbaseret på de efterfølgende netværksmøder.  Når det er relevant – og hvor det har været muligt – er den tilegnede viden blevet suppleret med et oplæg fra en oplægsholder med særlig viden på det specifikke område.
Netværksgruppen er et lokalt initiativ i Hovedstadskredsen, og du skal derfor, udover at have aktiv medlemsstatus i Jordemoderforeningen, være tilknyttet Hovedstadskredsen for at deltage. Netværket har et begrænset antal pladser.
Netværket har et årligt kontingent på 500 kroner. Alternativt kan du betale 2 x 300 kr. Anden rate forfalder i august måned. Kontingentet går til forplejning og oplægsholdere.
Kontakt Forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll for at blive en del af netværket.

Netværk for udviklingsjordemødre

Netværket mødes to gange om året, og møderne planlægges på skift af netværkets deltagere. Mødet afvikles efter en fast struktur, hvor der bl.a. gennemgås aktuelle projekter og nye tiltag på de enkelte fødesteder og holdes et fagligt oplæg.
Yderligere benytter netværket sig flittigt af hinandens viden og erfaring imellem møderne, når der opstår situationer, hvor det kan være gavnligt at have mere dybdegående kendskab til forskellige praksisser rundt omkring i landet. 
Du skal være aktivt medlem af jordemoderforeningen og ansat i en stilling som udviklingsjordemoder for at deltage i netværket.
Kontakt forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll for at blive en del af netværket.

Facebookgrupper

For grupper, der ønsker det, er der oprettet Facebookgrupper, hvor faglige sparring og udveksling kan foregå.

Jordemoderforeningen administrerer følgende facebookgrupper: