Fagklub for privatpraktiserende

Jordemødre der er medlem af jordemoderforeningen og privatpraktiserende/selvstændig kan være medlemmer af klubben for privatpraktiserende.  

Klubbens bestyrelse arrangerer klubbens aktiviteter, så som kurser, sociale sammenkomster og formidler nyheder mm fra jordemoderforeningen til klubbens medlemmer. Du kan melde dig ind i klubben ved at sende en mail til Pernille Thykier: