Fagklub for privatpraktiserende

Jordemødre, der er medlem af jordemoderforeningen og privatpraktiserende/selvstændig, kan være medlemmer af klubben for privatpraktiserende.  Det er gratis at være medlem.

Du kan følge “Fagklub for privatpraktiserende i Jordemoderforeningen” på Facebook

Bestyrelsen

Bestyrelsen arrangerer kurser og faglige møder. Formålet er at facilitere kollegial sparring, netværksdannelse og fremme jordemoderfagligheden for jordemødre med egen virksomhed. Bestyrelsen fungerer også som et bindeled mellem privatpraktiserende jordemødre og Jordemoderforeningen.

Bestyrelsen består af:

Mona Bindner (bagerst), formand – bindner@hotmail.com
Sanne Christensen (til venstre), næstformand – Info@randersjordemoderhus.dk
Ikke med på billedet: Anne Faaborg, bestyrelsesmedlem – Naervaerjordemoder@outlook.dk

Vedtægter

Bestyrelsen har vedtaget disse vedtægter for fagklubben for privatpraktiserende

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til fagklubben, kan du skrive eller ringe til Mette Busk:

meb@jordemoderforeningen.dk

  • tlf. 46 96 34 15