Kredse

Jordemoderforeningen har en lederkreds, fem regionale kredse og en kreds for jordemoderstuderende, JSL-kredsen.

Kredsbestyrelserne for de regionale kredse er sammensat af de valgte tillidsrepræsentanter fra arbejdsstederne i kredsen/regionen, to ekstra medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, en formand, der vælges ved urafstemning af og blandt kredsens medlemmer samt en jordemoderstuderende.

Lederkredsens medlemmer vælges blandt lederkredsens medlemmer.

På kredsenes sider kan du se, hvem der sidder i kredsbestyrelserne, referat og andre oplysninger om kredsenes arbejde.


Find din kreds


Fakta om kredse

Kredsbestyrelser skal som minimum bestå af fire personer. Hvis det samlede antal tillidsrepræsentanter i kredsen er under fire, indtræder TR-suppleanterne i bestyrelsen eller der vælges medlemmer på generalforsamlingen. 

I kredse hvor der ligger en jordemoderuddannelse (Nordjyllands, Syddanmarks og Hovedstadens kredse) er jordemoderstuderende berettiget til en plads i bestyrelsen.

Kredsforpersonen vælges ved urafstemning af og bandt kredsens medlemmer. Jordemoderstuderende kan ikke vælges som kredsforperson.

På generalforsamlingen i kredsen vælges to kredsbestyrelsesmedlemmer, som sidder i to år ad gangen.