JSL-kredsen

De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning, JSL

Som studerende medlem er du medlem af både Jordemoderforeningen og Jordemoderstuderendes Landssammenslutning.
Læs om kontingent og medlemskab

Hvem sidder i kredsbestyrelsen?

Cecilie Søby Thorsen og Milla Thule Frank er forpersoner for JSL-kredsen. Se hvem der ellers sidder i kredsen og find deres kontaktoplysninger


Anbefalinger for klinikvilkår


JSL’s holdningspapir om normkritik


Brochure om JSL


Arbejdsplan 2024/2025


Referater

Læs referater fra kredsmøder, stormøder m.v.


Vedtægter og principprogram


JSL’s dannelse