Hovedstadskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Hovedstadskreds

Hvem sidder i kredsbestyrelsen?

Sus Hartung er forkvinde for Hovedstadskredsen. Se hvem der ellers sidder i kredsen og find deres kontaktoplysninger


Velkomstpjece til medlemmer af Hovedstadskredsen


Generalforsamling 2024

Hovedstadskredsen holder generalforsamling den 27. maj 2024.


Referater fra møder i Hovedstadskredsen

Læs referater fra kredsebestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.


Hovedstadskredsens arrangementer

Se hvilke arrangementer, som Hovedstadskredsen laver


Kommentar fra kredsforkvinde

Læs kredsforkvindens kommentarer


Standardvedtægt

Forretningsorden