Hovedstadskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Hovedstadskreds

Hvem sidder i kredsbestyrelsen?

Sus Hartung er forkvinde for Hovedstadskredsen. Se hvem der ellers sidder i kredsen og find deres kontaktoplysninger


Referater og andet fra møder

Læs referater fra kredsebestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.


Standardvedtægt

Forretningsorden