Sjællandskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Sjællandskreds

Hvem sidder i kredsbestyrelsen?

Manja Vilhelmsen Rytter er forkvinde for Sjællandskredsen. Se hvem der ellers sidder i kredsen og find deres kontaktoplysninger


Generalforsamling

Sjællandskredsen holder generalforsamling den 22. april 2024.

Læs mere og tilmeld dig


Referater og andet fra møder

Læs referater fra kredsebestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.


Kredsvedtægt

Forretningsorden