Sjællandskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Sjællandskreds

Hvem sidder i kredsbestyrelsen?

Manja Vilhelmsen Rytter er forkvinde for Sjællandskredsen. Se hvem der ellers sidder i kredsen og find deres kontaktoplysninger


Referater og andet fra møder

Læs referater fra kredsebestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.


Kredsvedtægt

Forretningsorden