Syddanmarkskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Syddanmarkskreds

Hvem sidder i kredsbestyrelsen?

Lene Møller Andersen er forkvinde for Syddanmarkskredsen. Se hvem der ellers sidder i kredsen og find deres kontaktoplysninger


Medlemsmøde for jordemødre i Region Syddanmark

Møde hypnoterapeut og mentraltræner Jens Hansen


Hvad sker der i Syddanmarkskredsen

Læs referater fra kredsebestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.


Velkomstpjece til nye medlemmer af kredsen


Nyhedsbrev

Syddanmarkskredsens bestyrelse udsender fire gange om året et nyhedsbrev til kredsens medlemmer.


Funktionskatalog

Kredsbestyrelsen har udarbejdet et funktionskatalog over, hvilke stillinger man som jordemoder kan søge i Region Syddanmark.

Se funktionskataloget


Generalforsamlingsvalgtes funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse for generalforsamlingsvalgte


Standardvedtægt

Forretningsorden