De studerende har organiseret sig på landsplan

Frida Groth Rasmussen er netop valgt som forperson for nyetablerede Jordemoderstuderendes Landssammenslutning. Hvordan er hun havnet i den rolle, og hvorfor er det netop nu, at de jordemoderstuderende har organiseret sig på landsplan?

Frida Groth Rasmussen blev valgt som forperson for De Jordemoderstuderendes Råd, København, allerede da hun gik på 1. semester af jordemoderuddannelsen. Og hurtigt opdagede hun det som en svaghed, at det studenterpolitiske arbejde udelukkende var organiseret lokalt på uddannelserne:

– Når det drejede sig om skoleforløbene, så havde vi en ret god dialog med skolerne. Men lige så snart, det handlede om klinikopholdene, så blev det sværere. Hvis vi henvendte os til skolerne med en problemstilling angående fx gravide jordemoderstuderende og nattevagter, så sagde de, at vi skulle drøfte det med regionerne. Regionerne mente bestemt, at det måtte vi diskutere med skolerne, og sådan blev vi sendt rundt. Ingen ville tage ansvar, og det blev ret hurtigt klart for mig, at vi havde brug for at kunne udtale os på alle jordemoderstuderendes vegne, når vi henvendte os, forklarer Frida, som har været politisk aktiv, siden hun var 14 år gammel.

Ikke et ’københavnerprojekt’

Vejen til at få etableret en landsdækkende organisation var dog ikke helt kort, for det er først nu, hvor Frida går på 5. semester, at en stiftende generalforsamling er blevet en realitet:

– Jeg tror ikke, at folk som sådan har været imod tanken, men de har udtrykt en bekymring for, at arbejdet ville blive for landspolitisk, og at man ville glemme det lokale arbejde ude på skolerne, fortæller Frida og understreger, at det er hendes klare intention, at de lokale råd stadig skal være centrum for arbejdet, da det jo er på skolerne og i klinikkerne, at de studerende har deres hverdag.

Derfor er hun også glad for, at det nyvalgte forretningsudvalg i Jordemoderstuderendes Landssammenslutning består af repræsentanter fra alle tre uddannelsessteder, så man netop kan komme i gang med at etablere sig som en landssammenslutning og ikke bliver et ’københavnerprojekt’.

Studerende er blevet vækket politisk

Frida er ikke i tvivl om, at landssammenslutningen er blevet en realitet netop nu, fordi jordemoderfaget har fyldt så meget i den offentlige debat på det seneste.

– Der har været så meget diskussion af vores fag i medierne og samfundet generelt, og det har de studerende oplevet. De har set deres fag og arbejdsvilkår diskuteret overalt. Og erklæringen om ikke at tage arbejde på regionale fødesteder, som mange studerende – mig selv inklusiv – skrev under på, kom ikke til at give det resultat, vi havde håbet på. Til gengæld har den givet nogle jordemoderstuderende blod på tanden ift. faglig aktivisme. Den har vækket dem politisk og fået dem til at se, at de godt kan tage et ansvar for deres fag, selvom de ’kun’ er studerende, vurderer Frida.

Et organisatorisk og et politisk mål for 2022

På Jordemoderforeningens kongres i efteråret 2022 vil hovedbestyrelsen derfor fremsætte forslag om at optage sammenslutningen som en kreds i Jordemoderforeningen på linje med Lederkredsen. Det er Fridas overbevisning, at sammenslutningen hører til i regi af Jordemoderforeningen:

– Vi er kun jordemoderstuderende i 3,5 år. Hvis vi ikke knytter Jordemoderstuderendes Landssammenslutning tæt til Jordemoderforeningen, hvor forsvinder de aktive i sammenslutningen så hen, når de er færdige med at studere?

Som en kreds i Jordemoderforeningen er håbet, at alle de involverede i landssammenslutningen bliver dygtige, faglige aktivister, som kan se værdien i en fagforening og efter deres studietid bliver aktive i de lokale kredse, som tillidsrepræsentanter eller i Jordemoderforeningens hovedbestyrelse.

Desuden vil de studerende gerne tages med på råd, når Jordemoderforeningen diskuterer uddannelsespolitik – og derfor er det vigtigt at søge indflydelse som en kreds, mener Frida, som fortæller om en enorm opbakning fra Jordemoderforeningens side til projektet.

– De har virkelig mødt os med respekt og imødekommenhed og italesat, at vi vil kunne lære noget af hinanden, så vi har følt os meget imødekommet i vores arbejde for at få etableret landssammenslutningen.  

Frida forudser, at meget af 2022 kommer til at gå med administrative og organisatoriske opgaver i Jordemoderstuderendes Landssammenslutning.

– Men jeg håber, at vi også når at komme i gang med at rykke på nogle politiske dagsordner i løbet af vores første halve år. Vi vil meget gerne diskutere regeringens udflytningsplan. Hvordan får vi ministeren til at forstå, at man ikke bare kan presse flere studerende ind på klinikstederne? Det vil vi meget gerne arbejde med som noget af det første.

Tre hurtige om Frida:

  1. Frida søgte ind på Jordemoderuddannelsen tre gange, inden hun kom ind - Jo flere afslag jeg fik, jo mere ville jeg det bare, fortæller Frida
  2. Frida har været medlem af Enhedslisten, siden hun var 16 og stillede op til Regionsvalget i 2021 for Enhedslisten - For mig var det en stor kærlighedserklæring til jordemoderfaget, da jeg stillede op til regionsrådet, som sidder med ansvaret for sygehusene. Jeg vil så gerne være med til at forbedre vores vilkår i faget
  3. Frida elsker Brønshøj Boldklub og det fællesskab og de fadøl, klubben repræsenterer.