Hvem sidder i JSL-kredsen

Navn: Liv Abildstrøm, forperson
Uddannelsessted: København
Kliniksted: Hillerød
Tlf. 23 35 55 12
Mail livabildstrom@gmail.com

Navn: Freja Drost Grage, næstforkvinde
Uddannelsessted: København
kliniksted: –
Tlf.: 23 49 32 12
Mail: frejagrage@hotmail.com

Navn: Frida Groth, kasserer
Uddannelsessted: København
Kliniksted: Hillerød 
Tlf. 60 52 20 90
Mail: fridagroth@gmail.com

Navn: Anne-Marie Stammer
Uddannelsessted: Esbjerg
Kliniksted: Odense/ Svendborg
Tlf.: 20 47 00 61
Mail: 3034942@ucsyd.dk 

Navn: Lasse Hyllested, kritisk revisor
Uddannelsessted: København
Kliniksted: Rigshospitalet
Tlf: 42 29 19 93,
Mail: lassehyllested@hotmail.com

Navn: Christine Pedersen
Uddannelsessted: Esbjerg
Kliniksted: Kolding
Tlf: 61 45 19 93
Mail: christine64067@gmail.com

Navn: Josephine Reed
Uddannelsessted: København
Kliniksted:
Tlf: 60 70 07 42
Mail: josephinekreed@live.dk

Navn: Mathilde Asberg Olesen
Uddannelsested; UCSyd
Kliniksted:
Tlf.: 22 77 09 32
Mail: mathildeolesen11@hotmail.com