Sekretariat

Adresser og åbningstider
Jordemoderforeningen 
Svend Aukens Plads 11
2300 København S 
Tlf.: 46 95 34 00 
Mail: sek@jordemoderforeningen.dk 

Sekretariatets åbningstider
Mandag til fredag: kl. 9.00 til 15.00

Landsforkvinde: Lis Munk
Mail: lim@jordemoderforeningen.dk 
Telefon: 46 95 34 01
Mobiltelefon: 28 57 32 10 

Næstforkvinde: Mette Rotesan
Mail: mro@jordemoderforeningen.dk
Mobil: 28 69 14 30


Medarbejdere


Direktør

Direktør Iben Konradi Nielsen

Telefon: 46 95 34 02
Mail: ikn@jordemoderforeningen.dk

Iben er uddannet journalist. Hun har det administrative ledelsesansvar for sekretariatets ansatte samt ansvar for strategisk rådgivning og sparring med den politiske ledels


Løn- og ansættelse, forhandling og arbejdsmiljø


Forhandlingschef Klaus Groth-Andersen

Telefon: 46 95 34 06
Mail: kga@jordemoderforeningen.dk

Klaus varetager overenskomstforhandlingerne sammen med formanden. Derudover varetager han sammen med de øvrige juridiske konsulenter alle typer af medlemssager og forhold vedrørende løn- og ansættelse


Juridisk konsulent Pernille Thykier

Telefon: 46 95 34 13
Mail: pet@jordemoderforeningen.dk

Pernille er uddannet jurist. Hun varetager jordemødres løn- og arbejdsforhold, henvendelser fra medlemmer på dette område og undervisning af tillidsrepræsentanter.


Organisationskonsulent Tina Frisk Kjettrup

Telefon: 46 95 34 05
Mail: tfk@jordemoderforeningen.dk

Tina er uddannet sociolog med speciale i organisation, ledelse og arbejdsmarked. Hun arbejder dels med rådgivning af medlemmer, arbejdsmiljø og udvikling af TR-arbejdet.


Juridisk konsulent Kasper Gabs Hansen

Telefon: 46 95 34 14
E-mail: kgh@jordemoderforeningen.dk

Kasper er uddannet jurist. Han varetager jordemødres løn- og arbejdsforhold, henvendelser fra medlemmer på dette område og undervisning af tillidsrepræsentanter.


Jordemoderfaglige opgaver, uddannelse og forskning


Forsknings- og Udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll

Telefon: 46 95 34 03
E-mail: ams@jordemoderforeningen.dk

Anne-Mette Schroll er jordemoder, cand.scient.san og Ph.d. Hun varetager jordemoderfaglige udviklingsopgaver, behandling af ansøgninger til Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning og tilrettelægger inspirationsdage for nyuddannede mm.


Kommunikation, politik og presse


Presse- og kommunikationsansvarlig
Anne-Marie Kjeldset

Telefon: 46 95 34 04
Mail: amk@jordemoderforeningen.dk

Anne-Marie er journalist (DJ) og uddannet jordemoder. Hun er presse- og kommunikationsansvarlig. Anne-Marie er redaktør for Jordemoderforeningens elektroniske nyhedsbrev..


Redaktør Lotte Skou Hansen

Telefon: 46 95 34 22
Mail: lot@jordemoderforeningen.dk

Lotte er journalist (DJ). Hun er redaktør for Tidsskrift for Jordemødre.


Kommunikationsmedarbejder og webredaktør Jette Poder

Telefon: 46 95 34 07
Mail: jpo@jordemoderforeningen.dk

Jette er cand.merc., MPK og diplomjournalist. Hun er sekretær for formand, direktør, hovedbestyrelse og hjælpefond. Hun er endvidere redaktør på hjemmesiden og laver andre kommunikationsopgaver.


Medlemskab og kontingent


Medlemsregistrator, administrativ sagsbehandler Anette Engblom

Telefon: 46 95 34 09
Mail: ane@jordemoderforeningen.dk

Anette varetager medlemsregistrering og kontingentbetalinger.


Sekretær for forkvinde, direktør m.v.


Sekretær Jette Poder

Telefon: 46 95 34 07
Mail: jpo@jordemoderforeningen.dk

Jette er cand.merc., MPK og diplomjournalist. Hun er sekretær for formand, direktør, hovedbestyrelse og hjælpefond. Hun er endvidere redaktør på hjemmesiden og laver andre kommunikationsopgaver.


Studentermedhjælper


Studentermedhjælper Regitze Jyde Hansen

Telefon: 46 95 34 18
Mail: rha@jordemoderforeningen.dk