Mere om os

Her kan du læse om Jordemoderforeningens historie og formål. Du kan også finde oplysninger om hvem og hvor mange, der er medlemmer. Endeligt kan du læse om foreningens opbygning

Medlemmer – hvem og hvor mange
Som medlemmer af Jordemoderforeningen kan optages jordemødre med dansk autorisation og jordemoderstuderende.

For at kunne kalde sig jordemoder og praktisere som sådan skal man have en autorisation af de offentlige sundhedsmyndigheder.

Man har ret til en sådan autorisation, hvis man har bestået dansk jordemodereksamen (Autorisationsloven).

Dansk autorisation kan også opnås, hvis man har gennemgået en uddannelse i udlandet, der kan ligestilles med den danske jordemoderuddannelse.

Uddannelsen til jordemoder foregår ved en af tre professionshøjskoler (København, Aalborg eller Esbjerg). Uddannelsen varer 3 1/2 år, og der optages ca. 150 nye studerende hvert år.

Medlemstal (februar 2024)
Medlemmer i alt: 3.060
Af disse er 
2.314 aktive
215 passive
531 studerende
Jordemoderforeningens opbygning
Kongressen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.

Hovedbestyrelsen handler på foreningens vegne mellem kongresserne.

Forretningsudvalget udgøres af forkvinde og næstforkvinde. Forkvinden tegner foreningen. I forkvindens forfald tegner næstforkvinden foreningen.

Jordemoderforeningens medlemmer er organiseret i en lederkreds og fem regionale kredse Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden samt i en kreds for studerende, JSL
Formål
Jordemoderforeningen varetager jordemødre og jordemoderstuderendes faglige og fagforeningsmæssige interesser i bred forstand.

I foreningens første love fra 1905 stod der følgende om foreningens formål:

“Foreningen skal indadtil være et bånd mellem kredsforeningerne og bidrage til at hæve standens dygtighed og dannelse. Udadtil skal formålet være at repræsentere standens interesser og drage omsorg for dens udvikling i faglig og økonomisk henseende samt være talerør overfor regering, rigsdag og medicinalstyrelse og overfor kommunale autoriteter hævde vore rettigheder”.

I sit indhold er dette er stadig Jordemoderforeningens formål, dog kortere og mere nutidigt formuleret i Jordemoderforeningens nuværende vedtægter:

“Jordemoderforeningens formål er fagligt og kollegialt at højne professionen og varetage jordemødres og jordemoderstuderendes interesser i sager og forhold, der er af betydning for den enkelte og for hele standen.”
Historie
Jordemoderforeningen blev stiftet som landsforening på et møde i København den 5.-6. september 1902 under navnet Den Almindelige Danske Jordemoderforening, forkortet DADJ.

På mødet deltog 190 repræsentanter for 19 lokale kredsforeninger. Disse kredsforeninger var dannet i årene forud og holdt kontakt med hinanden gennem Tidsskrift for Jordemødre, der var grundlagt i 1890. Nu blev de samlet i en landsdækkende organisation.

På kongressen i november 2004 blev det vedtaget at ændre foreningens officielle navn til slet og ret Jordemoderforeningen.
Kontakt
Adresser og åbningstider
Jordemoderforeningen 
Svend Aukens Plads 11
2300 København S 
Tlf.: 46 95 34 00 
E-mail: sek@jordemoderforeningen.dk
CVR.Nr. 30 83 38 13

Sekretariatet har åbent dagligt mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 16.00 fredag fra 9.00 til 15.00

Sikker kontakt
Hvis du skal sende følsomme oplysninger til Jordemoderforeningen, kan du benytte vores sikre mail. 
Åbn sikker mail

Forkvinde: Lis Munk
Mobiltelefon: 28 57 32 10
E-mail: lim@jordemoderforeningen.dk

Næstforkvinde: Mette Rotesan
Mobil: 28 69 14 30
E-mail: mro@jordemoderforeningen.dk