Kongres 2022

Kongressen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.

Kongressen afholdes hvert tredje år.


Kongresberetningen

Hovedbestyrelsens skriftlige beretning dækker hele kongresperioden 2020-2022. Den skriftlige kongresberetning er klar ultimo september.

På kongressen afholdes den mundtlige kongresberetning. Begge beretninger sættes derefter til debat blandt de delegerede. 

Læs den skriftlige beretning

Du kan også lytte til beretningen, når næstformand Mette Rotesan læser beretningen højt.

Lyt til beretningen


Til dig der er delegeret

Hvad handler en kongres om?

Læs her en kort guide til dig, som er delegeret.

Download pjecen som pdf

Mødegodtgørelse og kørsel

Kongresmateriale


Tilhører

Medlemmer kan tilmelde sig som tilhørere til kongressen. Det koster 400 kr. at deltage.

Tilmeld dig som tilhører (tilmeldingsfrist den 1. november 2022 kl. 9.00)


Kongressens dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af kongressens forretningsorden
 3. Valg af to referenter
 4. Valg af stemmetællere
 5. Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning
 6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 7. Indkomne forslag og fremtidigt virke
 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent
 9. Valg at statsautoriseret revisor
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt

Medlemsforslag til kongressen?

Fristen for at stille forslag til kongressen er overskredet. Fristen var den 20. september 2022 kl. 16.00.