Forretningsudvalget

Jordemoderforeningens forretningsudvalg udgøres af forkvinde og næstforkvinde. Forkvinden tegner foreningen. I forkvindens forfald tegner næstforkvinden foreningen.


Foto: Anne-Li Engstrøm

Lis Munk
Forkvinde for Jordemoderforeningen 

Mobil: 28 57 32 10
E-mail: lim@jordemoderforeningen.dk 

Lis er uddannet jordemoder og Master i Health Informatics.  
Lis repræsenterer foreningen ved overenskomstforhandlinger og internationalt. 


Foto: Anne-Li Engstrøm

Mette Rotesan
Næstforkvinde i Jordemoderforeningen 
Telefon: 28 69 14 30
Mail: Mette.rotesan.holm@regionh.dk

Mette er uddannet jordemoder. Hun arbejder som jordemoder på Hvidovre Hospital.