Hovedbestyrelsen

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af forkvinde, næstforkvinde, forkvinderne fra Jordemoderforeningens kredse og forkvinden for lederkredsen samt to øvrige medlemmer – i alt ti hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Forkvinde, næstforkvinde og de to øvrige medlemmer er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på fire år for forkvinde og næstforkvinde og for to år for de to øvrige. Kredsforkvinder vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af to år.

Hovedbestyrelsens medlemmer

Mødeplan 2023

DatoMødetype
30. januar HB-møde
7.-8. martsHB-møde
15.-16. april (bemærk ny dato)Landskonference for kredsbestyrelser
25. aprilHB-møde
2. juniHB-møde
5. septemberHB-møde (fysisk)
6. septemberBestyrelsesuddannelse (fysisk)
9. oktoberHB-møde (fysisk)
10. oktoberBestyrelsesuddannelse (fysisk)

Mødeplan 2024

DatoMødetype
5. februarHB-møde (virtuelt)
20.-21. martsHB-møde (fysisk)
10. april Landskonference for kredsbestyrelser (fysisk)
30. aprilHB-møde (virtuelt)
18. juni HB-møde (fysisk)
5. septemberHB-møde (virtuelt)
21.-22. oktoberHB-møde (fysisk)
9. decemberHB-møde (fysisk)