JSL-kredsen

Velkommen til kredsen for De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning, JSL.

Som studerende medlem er du medlem af både Jordemoderforeningen og Jordemoderstuderendes Landssammenslutning.

Læs om artikel om JSL’s dannelse

Læs om kontingent og medlemskab

Vedtægter for De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning

Hvem sidder i kredsbestyrelsen?

Frida Groth Rasmussen er forperson for JSL-kredsen. Se hvem der ellers sidder i kredsen og find deres kontaktoplysninger