Opbygning af Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningens demokratiske opbygning betyder, at der er kort fra top til bund i organisationen.

Det øverste organ er kongressen, derefter kommer hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og kredsene

Kongressen

Kongressen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.
Læs mere om kongressen


Hovedbestyrelsen

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af forperson, næstforperson, forpersonerne fra Jordemoderforeningens kredse samt to øvrige medlemmer
Læs mere om hovedbestyrelsen


Forretnings-
udvalget

Jordemoderforeningens forretningsudvalg udgøres af forperson og næstforperson. Forpersonen tegner foreningen. I forpersonens forfald tegner næstforpersonen foreningen.
Læs mere om forretningsudvalget


Jordemoderforeningens kredse

Kredsene

Jordemoderforeningen har en lederkreds, en kreds for jordemoderstuderende og fem regionale kredse.
Læs mere om kredsene


Fagklubber

Jordemoderforeningen har to fagklubber; Fagklub for Privatansatte og Fagklub for Privatpraktiserende

Læs om Fagklub for Privatansatte

Læs om Fagklub for Privatpraktiserende